Onko kaikissa kuorma-autoissa oltava peruutettaessa hälytysääni?

Onko kaikissa kuorma-autoissa oltava peruutettaessa hälytysääni?

Vastaus

Kuorma-autot kuuluvat ajoneuvolain mukaan N-luokan ajoneuvoihin. Kuorma-autojen rakenteesta ja varustuksesta määrää Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista.

Peruutusvaroittimesta asetuksessa todetaan että ”-- ajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutusvaroitin.”

Peruutusvaroitin ei siis ole pakollinen.

Lähteet:
Ajoneuvolaki 10 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090?search%5Btype%5D=pik...

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248
31 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248

Kommentit (0)

Vastauksesi