Onko jotain näyttöä siitä, ettei SSRI-lääkitys aiheuttaisi aivoihin pysyviä haittoja?

Onko jotain näyttöä siitä, ettei SSRI-lääkitys aiheuttaisi aivoihin pysyviä haittoja?

Itsekin SSRI-lääkkeen käyttäjänä tämä vastaus jäi vaivaamaan mieltäni: http://www.kysy.fi/kysymys/voivatko-ssri-laakkeet-esim-sertralin-aiheutt... . Kysyisinkin, että löytyykö mistään artikkeleja, jotka puhuisivat serotoniinilääkityksen turvallisuuden puolesta?

Vastaus

Viralliset Käypä hoito -suositukset pitävät kyllä serotoniinilääkkeitä turvallisina. Ovathan ne yleisesti käytettyjä paitsi mielialahäiriöiden myös monien muiden ongelmien hoidossa.

Edellisessä vastauksessa nostettiin esille vain serotoniinilääkkeitä kritisoivia näkemyksiä, koska kysyjä tahtoi tietää lääkkeiden mahdollisista pysyvistä haitoista, joita viralliset hoitosuositukset eivät yleensä tuo esille. Vastauksessa referoitiin verkkolähteitä ja Ylen Mot-ohjelmaa . Vastauksessa mainittiin myös, että tutkimusta lääkkeiden pitkäaikaisesta käytöstä ei juurikaan ole, vaikka tiedetään, että pitkään lääkkeitä syöneillä masennus on kroonisempi ja masennusjaksot vakavampia. Mistä ongelma johtuu, sitä ei varmasti tiedetä. Ovatko syynä lääkkeet vai pitkään lääkkeitä syöneiden vaikeampi masennus?

Täytyy korostaa, että vastaus on laadittu pelkästään verkkolähteitä käyttämällä ja siinä tuotiin esille vain kriittinen näkökulma serotoniinilääkitykseen. Viralliset hoitosuositukset kannattavat SSRI-lääkkeitä, koska niiden haittavaikutukset ovat pienempiä kuin vanhojen masennuslääkkeiden ja ne ovat yleensä hyvin siedettyjä lääkkeitä.

Duodecimin Terveyskirjastosta löydät tietoa masennuslääkkeiden turvallisuudesta. Tässä muutama asia:

"Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ovat olleet 2000-luvun käytetyimpiä depressiolääkkeitä helppokäyttöisyytensä, vähäisten haittavaikutustensa ja suhteellisen vaarattomuutensa vuoksi. Ne tehoavat masennukseen yhtä hyvin kuin trisykliset masennuslääkkeet, mutta SSRI-lääkkeiltä puuttuvat näiden "vanhojen lääkkeiden" tavallisimmat haittavaikutukset."

"SSRI-masennuslääkkeiden käyttökelpoisuutta lisää se seikka, että niillä on osoitettu olevan selvä suotuisa hoitovaikutus myös muissa, masennustilojen kanssa usein yhdessä ilmenevissä psykiatrisissa häiriötiloissa, kuten paniikkihäiriössä, pakkoneuroottisissa tiloissa, syömishäiriöissä sekä myös erilaisissa ahdistuneisuus- ja pelkotiloissa."

"Eri SSRI-masennuslääkkeet eivät tutkimusten mukaan eroa toisistaan keskimääräisen kliinisen tehonsa tai haittavaikutustensa suhteen. Tämän vuoksi ensilääke tulee valita toisaalta lääkkeen hinnan ja toisaalta mahdollisten lääkeinteraktioiden perusteella."

"SSRI-lääkkeiden suosio perustuu niiden yksinkertaiseen annostukseen, hyvään siedettävyyteen ja vähäiseen toksisuuteen yliannosten yhteydessä."

Suomenkielisiä artikkeleja masennuslääkkeistä:

Isometsä, Erkki ja Jylhä, Pekka: Muuttavatko masennuslääkkeet persoonallisuutta? Duodecim 130 (2014): 16, 1579-1581

Karlsson, Hasse: Korjaavatko masennuslääkkeet aivoja? Duodecim 121 (2005): 5, 469-470

Rantamäki, Tomi: Lääke antaa masentuneelle mahdollisuuden : masennuslääkkeitä on käytetty yli puoli vuosisataa tietämättä, miten ne toimivat : uusi tutkimus paljastaa, miksi lääke ja terapia tehoavat parhaiten yhdessä. Tiede, 2013/11

Rantamäki, Tomi: Masennuslääkkeet edistävät hermoverkkojen muovautuvuutta : mitä hyötyä siitä on aivoille? Suomen lääkärilehti, 68(2013): 42, sivut 2675-2680

 

 

   

 

   
Kommentit (0)

Vastauksesi