Onko järjestyksen valvojilla oikeus tarkistaa matkalippuja Helsingissä?

Onko järjestyksen valvojilla oikeus tarkistaa matkalippuja Helsingissä?

Voisiko kieltäytyä näyttämästä lippuaan heille ja sanoa että asioi vain lipuntarkastajien kanssa?

Vastaus

Järjestyksenvalvojalla on lain mukaan oikeus tarkastaa matkalippu, mutta järjestyksenvalvoja ei voi määrätä tarkastusmaksua. Näin sanoo laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta: "Matkustaja on velvollinen myös tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Jos matkustaja ei esitä asianmukaista matkalippua, järjestyksenvalvoja voi ilmoittaa asiasta tarkastajalle tarkastusmaksun määräämistä varten tai ryhtyä 11 §:n 1 momentin mukaisiin toimenpiteisiin. Järjestyksenvalvoja ei voi määrätä tarkastusmaksua." 11 §:ssä mainitut toimenpiteet, joita matkalippujen tarkastaja tai järjestyksenvalvoja voi käyttää matkustajan kieltäytyessä yhteistyöstä, ovat matkustajan kiinniotto, kulkuneuvosta poistaminen ja viimeisenä keinona poliisin haltuun luovuttaminen.

Kommentit (0)

Vastauksesi