Onko ilmastonmuutos syynä huhtikuun kylmyyteen vuonna 2017?

Onko ilmastonmuutos syynä huhtikuun kylmyyteen vuonna 2017?

2 vastausta

Mitään yksiselitteistä vastausta on tällä hetkellä mahdoton kysymykseesi antaa, mutta hyvin mahdollista on, että kylmällä keväällä on yhteys ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen myötähän sään ääri-ilmiöt ja epävakaisuus lisääntyvät. Esimerkiksi Helsingin Sanomien (18.5.2017) pääkirjoituksessa todettiin: "Nurinkurisesti pohjoisilla kylmänpurkauksilla voi olla yhteyttä ilmaston lämpenemiseen. Arktisen alueen lämpeneminen on voimistanut pohjoistuulia ja saattaa osaltaan vaikuttaa äärimmäisten sääilmiöiden yleistymiseen. Selkeimmin tämä on näkynyt Kaukoidässä, jossa talviset kylmänpurkaukset ovat voimistuneet arktisen lämpenemisen myötä." Koko juttu on luettavissa täältä: http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005214896.html

Ja esimerkiksi vuoden 2013 kylmän kevään uutisoitiin johtuvan ilmastonmuutoksesta johtuvasta arktisen merijään sulamisesta:  http://www.co2-raportti.fi/?page=ilmastouutisia&news_id=3774

Kommentit (0)
27.05.201714:01
16381
44

Vaikka ihmisen toiminnan aiheuttamaa ilmastonmuutosta pidetään tosiasiana, on kyseenalaista, voidaanko yksittäisen vuoden tai peräti vuodenajan poikkeuksellisten sääolojen syytä selittää sillä.

Suomessa ei vuonna 1867, siis tasan 150 vuotta sitten, kevättä tullut käytännössä lainkaan: Etelä-Suomessakin lunta oli maassa vielä kesäkuussa, lehti tuli puihin vasta ennen juhannusta jne. Seurauksena oli silloisissa oloissa Pohjois-Euroopan viimeinen ilmastosta johtuva nälkäkatastrofi.

Ilmastotutkijoiden mukaan kevään 1867 "luonnottomien" sääolojen syynä oli harvinaisen pitkään jatkunut koillisvirtaus Karanmereltä (Pohjoisella jäämerellä Novaja Zemljan saaren ja Jamalin niemimaan välissä) ja sen takaisilta arktisilta jäiltä. (Tästä esim. Reijo Solantie: Ilmasto ja sen määräämät luonnonolot Suomen asutuksen ja maatalouden historiassa. Jyväskylän yliopisto 2012.)

Kuluneena kylmänä keväänä 2017 säätiedotuksissa kiinnitti huomiota se, että niissäkin puhuttiin viikosta toiseen kylmästä koillisvirtauksesta Suomen säähän vaikuttaneena tekijänä.

Suursäätilan satunnaismuuttujat lienevät niin lukuisat ja monimutkaiset, ettei niitä pystytä kovinkaan tarkasti ennustamaan eikä jälkikäteenkään täysin selittämään  edes nykyaikaisten meteorologisten tietokonemallinnusten avulla.

Kommentit (0)

Vastauksesi