Onko Helsingin lähteet (juomavesi) kartoitettu / tiedossa ?

Onko Helsingin lähteet (juomavesi) kartoitettu / tiedossa ?

Onko Helsingin lähteet (juomavesi) kartoitettu / tiedossa ? Ja mikä on suunnitelma, jos aurinkomyrsky aiheuttaa pitkäaikaisen sähkökatkon - mistä juomavesi silloin saadaan ?

Vastaus

Kaupungin kasvaminen on hävittänyt Helsingistä monia lähteitä, niitä on vielä jäljellä parikymmentä. Tiedossa olevat lähteet on merkitty Helsingin luontotietojärjestelmään. Helsingin pohjavesialueet on lisäksi kartoitettu. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita Helsingissä ovat Tattarisuon, Vartiokylän, Vuosaaren, Santahaminan ja Isosaaren pohjavesialueet sekä osa Fazerilan pohjavesialueesta, joka sijaitsee pääosin Vantaan puolella. Pohjavesialueita ei käytetä tällä hetkellä yleiseen talousvedenottoon. Tattarisuon, Vartiokylän ja Vuosaaren pohjavesialueet ovat Helsingin poikkeusolojen vesivarantoalueita, joissa on valmius vedenottoon kriisitilanteissa. Tällöin Helsingin Veden vedenottamoalueilta voidaan suunnitelmien mukaan ottaa käyttöön pohjavettä 4 000 m³/d. Tarkempia tietoa lähteistä ja vedenhankinnasta voi kysellä kaupungin ympäristökeskuksesta:

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_n+tila/Vesi/Pohjavedet+ja+l_hteet
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/78aafd004d55206c86aaf762d49fe7b7/suoje...

Kommentit (0)

Vastauksesi