Onko energiaksi kelpaava puhdas kotimainen puujäte (esim.

Onko energiaksi kelpaava puhdas kotimainen puujäte (esim.

Onko energiaksi kelpaava puhdas kotimainen puujäte (esim. polttopuuksi kelpaava) haketettava tai käsiteltävä pienemmäksi, jotta puujätteen tuottaja säästyisi käsittelykuluilta toimittaessaan puujätettä sitä vastaanottavalle energiayritykselle? Jos näin on, mikä mahtaa olla vuosi, jolloin säädös astuisi voimaan?

Vastaus

Uusi jätelaki (646/2011)astui voimaan 1.5.2012. Samaan aikaan tuli voimaan myös valtioneuvoston asetus jätteistä
(179/2012) sekä muutoksia ympäristönsuojelulakiin(647/2011) ja -asetukseen (180/2012). Näistä ei löytynyt tietoja hakettamisesta. Kävin läpi myös jätelain kanssa samaan aikaan annetut muut säädökset (646-666/2011), mutta niissäkään ei ollut kyse puujätteestä.

Lakiuudistus tulee vaikuttamaan lisäksi lukuisiin muihin jätealan säädöksiin,jotka on tarkoitus uudistaa vuosina 2012–2014. Uudistuksista ja siitä, minkä tasoisella normilla tästä puhtaan puujätteen mahdollisista hakettamis/käsittelykustannuksista tulevaisuudessa säädetään, saattaisi tietä neuvotteleva virkamies Riitta Levinen Ympäristöministeriöstä.

Ks.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=368026&lan=fi&clan=fi

Tiedätkin, että on olemassa yrityksiä, jotka vastaanottavat puujätettä tietyin kriteerein. Esim. Kuusakoski Oy käsittelee mm. seuraavia puuaineksia:
• päätehakkuiden oksa- ja latvusmassa
• kokopuu ja karsittu ranka
• puhdistetut kannot päätehakkuualueilta
Se vastaanottaa pienet puumäärät veloituksetta, mikäli puun hinta kattaa siitä aiheutuneet kuljetuskustannukset.
Kuusakosken maksuton palvelunumero on 0800 30880.

Ks.
http://www.kuusakoski.fi/Yrityksille/Energia?open&gclid=CNzaoOallrECFUcw...

Jos olet helsinkiläinen, vilkaise seuraavaa listaa energiayrityksistä: http://www.fonecta.fi/tuotteet-palvelut/Helsinki/q_puuj%C3%A4te/1/

Kommentit (0)

Vastauksesi