Onko dysfaasisella mitään vaikeuksia koulunkäynnillä?

Onko dysfaasisella mitään vaikeuksia koulunkäynnillä?

Vastaus

Dysfasia on kielellinen erityisvaikeus. Käypä hoito suosituksissa ohjeistetaan, miten mahdollisia opiskelussa ilmeneviä ongelmia voidaan ratkaista. Kaikki ovat kuitenkin yksilöitä ja mahdolliset haitat ilmenevät eri tavoin. Kannattaa tutustua alla oleviin lähteisiin.

Käypä hoito ohjeissa todetaan mm. näin:

  • Koulussa oleellista on vuorovaikutustaitojen tukeminen ja kielelliset ongelmat huomioiva opetus.
  • Opetusmuotoa valittaessa on huomioitava kielellisen ja muun toimintakyvyn kehittyminen kouluikään mennessä sekä odotettavissa oleva kielellisen ja muun toimintakyvyn kehittyminen. Oppimisvaikeudet ja kielelliset vaikeudet on huomioitava myös toisen asteen koulutuksessa.
Kommentit (0)

Vastauksesi