Onko bussissa pakko pitää turvavöitä jos ne on olemassa?

Onko bussissa pakko pitää turvavöitä jos ne on olemassa?

Onko bussissa pakko pitää turvavöitä jos ne on olemassa?
Onko mitään rajoituksia seisomapaikoista bussissa kun ajetaan esim. moottoritietä ja nopeutta on 100KM/h. Peräänajossa käytävä tyhjenee etulasin läpi!

Vastaus

Tieliikennelain § 88 kertoo, että linja-autossa kuljettajan ja matkustajien on käytettävä turvavyötä tai muuta liikkumisen estävää turvalaitetta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä (§ 3) taas todetaan, että linja-autolla ei saa ajaa yli kahdeksankymmentä kilometrin tuntivauhtia, jos siinä on matkustajia seisomassa.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257

Kommentit (0)

Vastauksesi