Onko avosuota merkitsevä sana neva etymologisesti yhteydessä Pietarin halki...

Onko avosuota merkitsevä sana neva etymologisesti yhteydessä Pietarin halki...

Onko avosuota merkitsevä sana neva etymologisesti yhteydessä Pietarin halki kulkevaan Neva-jokeen? Ennen kaupungin paaluttamista alue oli suota.

Vastaus

SKS:n Suomen sanojen alkuperä -teoksen mukaan neva on "aukea, tavallisesti puuton suo, hyllyvä suo, suoniitty; hete, joki."

Etymologisesti mm. venäjän 'nova' merkitsee nevaa, vetelää suopaikkaa, viron murteissa neva, neev, neeb on virtapaikka joessa, järvessä tai meressä; iso oja, kanava, entinen joenuoma. Sanakirjan mukaan samaan sanapesyeeseen kuuluu ilmeisesti myös Laatokasta Suomenlahden perukkaan laskevan joen nimi Neva, Nevajoki, Nevanjoki. Arvauksesi etymologiasta osui oikeaan.

Lähde:
Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 2
L-P. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1995. Gummerus.

Kommentit (0)

Vastauksesi