Onko ambulanssissa ja paloautossa toimivien henkilöiden pakko käyttää...

Onko ambulanssissa ja paloautossa toimivien henkilöiden pakko käyttää...

Vastaus

Ambulanssissa ja paloautossa toimivien henkilöiden tulee käyttää turvavyötä.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 6 § säätää poikkeukset tyrvavön käyttövelvollisuudesta:
Tieliikennelaissa (267/1981) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:
a) poliisimiestä, rajavartiomiestä eikä vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa heidän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;
b) auton tarkastusta suorittavaa katsastajaa;
c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, taikka jätteiden tai muiden useasta paikasta kerättävien tuotteiden kerääjää, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa;
d) henkilöauton kuljettajaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä, lukuun ottamatta koulukuljetuksia ja ajoa ilman matkustajaa.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257#P6

Myös Käypähoito -sivusto vahvistaa turvavöiden käytön ambulanssissa: "Ambulanssin potilaskuljetustilassa on oltava paikka kahdelle saattajalle (lääkäri ja hoitaja) ja turvavyöt molemmille." http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nix00906
Samoin paloauton osalta teksti sivulla: http://hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/71160/Liite+4+Sammutu...
"Ohjaamon miehistöjatkossa tulee olla miehistölle (3-4) istuimet sekä kolmen pisteen turvavyöt."

Kommentit (0)

Vastauksesi