Onko alkeishiukkasilla aineellista kokoa ollenkaan kolmiulotteisesti?

Onko alkeishiukkasilla aineellista kokoa ollenkaan kolmiulotteisesti?

Vai mitataanko vain niiden energia?

Vastaus
30.05.201710:18
26053
21

Asiaa on vaikea selittää ilman syvällisempää ymmärrystä (jota minulla ei ole) kvantti ja säieteorioista, Heisenbergin epätarkkuusperiaattesta ja tarkkailuefektistä, mutta yksinkertaistaen voidaan sanoa että jakamattomia alkeishiukkasia pidetään tämän hetken teorioissa nollatilavuuksisina, siis pistepartikkeleina (jossa piste on äärettömän pieni).

Mahdollisesti tulevaisuudessa pystytään määrittelemään alkeishiukkastenkin koko, mutta tällä hetkellä meillä ei ole mittausvälineitä niin pienten kokojen mittaukseen. Asiaa voisi havainnollistaa sillä, että jos pitäisi mitata ämpärin tilavuus, mutta käytössä olisi vain 30x30x30cm mittakuutioita, voitaisiin vain todeta, että ämpäri on pienempi kuin 30x30x30cm, mutta emme tiedä minkä kokoinen. Teknologian kehittyessä tulisi tarjolle 1x1x1cm mittakuutiot ja kaatamalla niitä ämpäriin ja laskemalla määrä päästäisiin jo parempaan arvioon ämpärin tilavuudesta. Meillä ei siis ole (ainakaan vielä) mitään tarpeeksi pientä "mittaa" alkeishiukkasien koon mittaamiseen. Ja lisäksi epätarkkuusperiaate ja tarkkailuefekti vaikuttavat niin, että mitattava kappale häiriintyy (muuttuu) mittauksen johdosta.

Elektronia on alkeishiukkasista tutkittu eniten, löydettiinhän se ensimmäisenä. Sille on määritelty erilaisia kokoja riippuen käytetäänkö klassista fysiikkaa (ilman kvanttiteoriaa), energiasta määrittelyä, Penningin ansaa jne. Lukemat vaihtelevat 10^-15 ...10^-22 metrin välillä (säde). 

Kommentit (0)

Vastauksesi