Onko aiemmin kunta-alalla saanut täydet vuosilomaoikeudet aikaisemmin kuin nyt?

Onko aiemmin kunta-alalla saanut täydet vuosilomaoikeudet aikaisemmin kuin nyt?

Käsittääkseni nykyään KVTES:n mukaan täydet 38 vuosilomapäivää saa henkilö, jolla on 15 vuotta työkokemusta kunta-alalta. Onko ennen ollut sama 15 vuoden vaatimus, vai onko oikeus 38 vuosilomapäivään tullut jo aiemmin, esim. 10 vuoden työskentelyn jälkeen?

Vastaus

Varmistin asian Suomen kuntaliiton kirjastotietopalvelusta ja sieltä vastattiin näin

Ensimmäisessä Kunnallisessa yleisessä virkaehtosopimuksessa 1971-1972 täysi lomaoikeus tuli 15 vuoden työskentelyn jälkeen. Sitä ennen kunnat saivat sopia vapaasti kulloinkin voimassa olevien säädösten puitteissa virkasuhteen ehdoista. Maalaiskuntien liiton vuonna 1961 julkaisemassa Virkasäännössä aikaraja jo oli 15 vuotta. Jos on kysymys työsuhteisista eikä virkasuhteisista, ensimmäinen KVTES solmittiin vuosille 1992-1993 (ja siinä siis täyttä lomaoikeutta koski 15 vuoden aikaraja). Tämä sopimus siis koski sekä työsuhteisia että virkasuhteisia. Ennen tätä työsuhteisiin sovellettiin muita ohjeita ja säädöksiä.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi