Onko adjektiivien -hko/-hkö-muodolle jokin kieliopillinen termi?

Onko adjektiivien -hko/-hkö-muodolle jokin kieliopillinen termi?

Hei! Onko adjektiivien -hko/-hkö-muodolle jokin kieliopillinen termi? suuri - suurehko, pieni - pienehkö, höpsö - höpsöhkö jne.

2 vastausta

Kieliopillinen termi tällaiselle adjektiivimuodolle on "moderatiivijohdos". Iso suomen kielioppi kertoo, että moderatiivijohdokset ilmaisevat kanta-adjektiivinsa tarkoittaman ominaisuuden joltistakin astetta, mutta kuitenkin vähäisempää kuin johdoksen kanta-adjektiivi sellaisenaan ilmaisee.

http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=294

Kommentit (0)
15.07.201915:48
43
12

Kyseessä ei ole (taivutus)muoto, vaan johdos. Iso suomen kielioppi käyttää nimitystä ”hkO-adjektiivi”. Tässä O tarkoittaa vokaalia o tai ö vokaalisoinnun mukaan. Tällaiset merkintätavat ovat turhan muodollisia, joten voimme puhua vain hko-johdoksista (tai -hko-johdoksista). ”Johdos” sopii tähän paremmin, koska on joitakin -hko- ja -hkö-loppuisia adjektiiveja, jotka eivät ole tällaisia johdoksia, esimerkiksi ”vauhko”.

”Moderatiivijohdos” on Ison suomen kieliopin käyttämä yleisnimitys, joka viittaa myös mm. sellaisiin johdoksiin kuin lyhyenlainen, lyhyenläntä ja harmahtava. Kirjan esitystapa on kyllä jossain määrin sekava. Sen määritelmäosan mukaan ”moderatiiviadjektiivi” tarkoittaisi nimenomaan hko-johdoksia, mutta tätä nimitystä ei kirjassa muutoin esiinny.

Kommentit (0)

Vastauksesi