On kaksi sanontaa: "Elon laskuopin mukaan..." ja "Ojalan laskuopin mukaan..."

On kaksi sanontaa: "Elon laskuopin mukaan..." ja "Ojalan laskuopin mukaan..."

On kaksi sanontaa: "Elon laskuopin mukaan..." ja "Ojalan laskuopin mukaan..." Onko sanonta ja milloin muuttunut Elosta Ojalaksi, toisinpäin vai käytetäänkö niitä samaan aikaan? Tässä oli siis neljä kysymystä: muutos, milloin, suunta ja samanaikaisuus. Kiitos etukäteen vastauksesta!

Vastaus

Kyse on kahdesta erillisestä sananparresta, jotka käytännössä  ilmaisevat samaa asiaa.  Ilmauksella vahvistetaan omaa mielipidettä ja osoitetaan, että se perustuu kaikkien tuntemiin tosiasioihin. Siis laskuoppiin, joka on opetettu koulussa.  Ojalan laskuoppi -ilmaukselle on kaksi on kaksi mahdollista alkuperää. Toholampilaiset ajattelevat, että sanonta juontaa juurensa kunnan ensimmäisestä kansakoulukouluopettajasta Herman Ojalasta, joka julkaisi vuonna 1881 pienen kirjasen nimeltä Mittausopillisia ohjeita kansakouluja varten : sovitettu metrijärjestelmään. Kirjasesta otettiin 1800-luvun lopulla muutamia painoksia, joten sitä todennäköisesti käytettiin eri puolilla maata kansakoulun oppikirjana. Toinen mahdollinen - ja todennäköisempi - selitys  Ojalan laskuoppi -sanonnalle on Jyväskylän seminaarin johtajan  Nestor Ojalan julkaisema Kansakoulun mittausoppi, jonka ensimmäinen versio julkaistiin 1898. Laskuopista julkaistiin vuosikymmenien aikana lukuisia erilaisia versioita, viimeinen ilmestyi 1952.  Kirjaa käytettiin kansakoulun laskentokirjana koko maassa.  Elon laskuoppi taas viittaa Joensuun tyttölyseon lehtorin Efraim Elon julkaisemaan kirjaan Laskuoppi, etupäässä oppikouluja varten. Se julkaistiin ensimmäistä kertaa 1912. Kirja oli oppiikouluissa pitkään käytössä, kirjan viimeisin (muokattu)  painos ilmestyi 1963. Kaikkiaan kirjasta otettiin 31 painosta. Elon Laskuoppi oli pisimpään Suomessa käytetty oppikirja.

Sanonnat elävät omaa elämäänsä eikä kukaan päätä niiden käyttöönotosta. Sanontojen käytössä saattaa olla maantieteellistä ja koulutuksellista vaihtelua. Pohjanmaalla puhutaan enemmän Ojalan laskuopista, koska sen mahdolliset laatijat olivat Pohjanmaalta tai Keski-Suomesta, etelässä taas puhutaan laitilalaisen Elon oppaasta. Oppikoulun käyneet puhuvat mieluiten heille tutusta Elon laskuopista, kansakoulun käyneet taas Ojalasta.

Kommentit (0)

Vastauksesi