Omistaako aineettoman taiteen tekijä oikeuden muuttaa teostaan

Omistaako aineettoman taiteen tekijä oikeuden muuttaa teostaan

Mitäpä jos vaikka runoilija tai lauluntekijä huomaa teoksensa julkistamisen jälkeen että olisi pystynyt vielä parempaankin ja haluaa "korjata" teostaan jälkikäteen vaikkapa muuttamalla pari sanaa jotka istuvat teokseen hänen mielestään paremmin kuin alkuperäiset (tai vaikka poistamalla kokonaan sen "huonon" kohdan), niin voiko joku estää sen? Teoksesta jäisi sitten varmasti elämään uusi ja vanha versio, ja niiden omistusoikeudet kulkisivat sitten yhdessä. Jos tämä jälkikäteen muokkaus on mahdollista niin onko sellaista tapahtunut? Entäs saako yksityinen ihminen tai vaikka joku museo tehdä ostamalleen taideteokselle ihan mitä haluaa?

Vastaus

Esimerkiksi kirjailija voi luovuttaa oikeutensa teokseen kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuksien kokonaisluovutus on harvinaista. Tarkemmin asioista sovitaan kustannussopimuksessa. Kustannussopimuksessa yleensä mainitaan, että kirjailijalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen teokseen, josta sopimusta ollaan solmimassa. Sopimuksessa määritellään luovutettavat oikeudet, esimerkiksi missä muodossa teoksen saa julkaista. Kustannussopimuksella kirjailija antaa kustantajalle oikeuden painaa ja julkaista kirjoittamansa teoksen.

Ilman kirjailijan suostumusta ei teosta saa muuttaa. Käytännössä kirjailija yleensä hioo käskikirjoitustaan pitkän aikaa. Kustannustoimittaja esittää usein korjauksia, tiivistämistä tai joidenkin osien uudelleen työstämistä. Yleensä siis painoon pääsevä romaani on jo niin läpikotaisin viimeistelty, ettei tarvetta suurempiin muutoksiin tule. Jos kirjailija haluaa muutoksia uusiin painoksiin, tulee hänen varmaankin neuvotella kustantajan kanssa. Muutaman sanan vaihtaminen tekstistä ei liene mahdoton sopia.

Vastaaja ei muista lähimenneisyydestä kirjailijaa, joka olisi halunnut merkittäviä korjauksia jo julkaistuun kirjaansa. Ehkä heitäkin on. Esimerkiksi Väinö Linnan Tuntematon sotilas -romaaniin sen sijaan halusi kustantaja tehdä korjauksia. Kielitieteilijöiden mielestä kirjan murreosuudet eivät olleet tarpeeksi puhtaita ja kustantaja päätti muokata niitä kirjan kymmenenteen painokseen. Pieni murretarkistus käsikirjoitukseen oli tehty jo ennen ensimmäistä painosta. Linna ei suhtautunut tähän myöhäisempään murretarkastukseen kovin innostuneesti. 

Musiikin saralla ei ole mitenkään tavatonta, että artisti tekee aiemmin levytetystä kappaleesta uuden version. Mahdollisesti tähänkin liittyy jonkinlaista selvittelyä levyn aikaisemmin julkaisseen yhtiön kanssa. Monet asiat voivat riippua siitä, millainen sopimus on tehty ja mitä oikeuksia siinä siirtyi.

Jos yksityinen ihminen ostaa taiteilijalta teoksen omaan käyttöönsä, niin tuskin häntä mikään estää "muokkaamasta" sitä. Onko se järkevää, se on toinen asia. Esimerkiksi taulun arvo tuskin pysyy ennallaan jos siihen tekee omia lisäyksiään. Museon normaalisti oletetaan säilyttävän teos sellaisenaan kokoelmissaan kulttuuriperintönä ja erityisesti varjelevan sitä vahingoilta ja ilkivallalta.

Mitä kirjallisuuteen tulee, luvattiin kirjailijaliitolta apua vastaamiseen. Lisäämme tietoa tänne, jos sitä saamme. Tekijänoikeuteen eri tavoin liittyvät kysymykset ovat ylipäätään vaikeita, koska meillä ei ole erityistä pätevyyttä niihin vastaamiseen

Kirjailijaliitolta saatiinkin 14.11.2017 infoa liittyen kirjailijan jälkeenpäin teokseensa haluamiin muutoksiin. Siteeraamme tähän suoraan:

Tekijänoikeuslain mukaan kirjailijalla on oikeus tehdä teoksen uuteen painokseen sellaisia muutoksia, jotka ”eivät tuota kohtuuttomia kustannuksia eivätkä muuta teoksen luonnetta”. Edellytyksenä on lisäksi, että uuden painoksen valmistaminen aloitetaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua siitä, kun edellinen painos julkaistiin. Säännös soveltuu sekä kauno- että tietokirjallisuuteen, vaikkakin tietokirjoihin tehdään muutoksia huomattavasti useammin. Edellytysten täyttymistä arvioidaan aina tapauskohtaisesti kiinnittämällä huomiota teokseen ja tilanteeseen kokonaisuutena. Esimerkiksi muutaman sanan vaihtaminen tai lyhyen tekstikatkelman poistaminen onnistuu varmasti, ellei tämä jostain syystä muuttaisi samalla teoksen luonnetta.

Säännös on tahdonvaltainen, eli sitä sovelletaan ainoastaan, elleivät kirjailija ja kustantaja ole keskenään sopineet toisin. Yleensä kustannussopimuksissa ei sovita asiasta mitään.

Edellä mainitun kaltaisista muutoksista huolimatta kyseessä on edelleen sama kustannussopimuksessa tarkoitettu teos, eli kirjailija ei voi itse tai toisen kustantamana julkaista teosta kustannussopimuksen kattamissa julkaisumuodoissa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi