Oliko Tove Jansson teosofi?

Oliko Tove Jansson teosofi?

Oliko Tove Jansson teosofi? Entä ketkä teosofit tai antroposofit ovat tehneet kirjallisuutta lapsille ja mitä?

Vastaus
20.06.201014:38
7569
94

Teosofialla tarkoitetaan nykyään H. P. Blavatskyn opetuksiin perustuvaa ajatussuuntaa, joka sai alkunsa 1800-luvulla. Teosofialle keskeistä on usko kaiken olevaisen takana olevaan absoluuttiseen jumaluuteen ja yhdenvertaisuuteen henkiolentojen välillä. Karman lain mukaisesti kaikelle tapahtuvalle on löydettävissä alkusyy.

Nykyään teosofinen liike on jakautunut useaan erilliseen haaraan sen mukaisesti, miten liikkeet suhtautuvat teosofian perususkomuksiin tai niiden tulkintaan. Myös Suomessa toimii useita teosofisia liikkeitä. Jäsenmäärältään liikkeet ovat kuitenkin melko pieniä.

Antroposofia on alun perin juuri teosofiasta jakautunut liike, jonka perusti Rudolf Steiner 1900-luvun alkupuolella. Antroposofit pyrkivät henkisen maailman tutkimiseen esimerkiksi meditaation tai selvänäköisyyden avulla. Kumpikin liikkeistä sallii jäsenilleen myös uskontojen harjoittamisen.

Tove Jansson ei ollut teosofi, mutta antroposofiaan häntä yhdisti taiteen ja taiteilijuuden asettaminen muiden uskomusten edelle. Toisaalta Jansson kuvasi ymmärtäväisesti porvarillista perhettä ja materialismia, joita pidettiin molemmissa liikkeissä epäsuotuisina. Yleensä Janssonia pidetään filosofiselta ajattelultaan yksilöllisenä ja erityisenä, minkä katsotaan välittyvän myös hänen kirjallisissa teoksissaan.

Suomessa on melko suppeasti tarjolla sellaisia lastenkirjallisuudeksi katsottavia teoksia, joiden tekijän voidaan varmasti katsoa kuuluvan teosofiseen tai antroposofiseen liikkeeseen. Steiner-liikkeessä korostetaan yleisesti satujen tärkeyttä lasten kehityksen kannalta. Muita teosofien tai antroposofien kirjoittamia lapsille tai nuorille suunnattuja teoksia löytyy alla olevasta luettelosta.

Valikoima lasten- ja nuortenkirjallisuutta: Teosofia ja antroposofia

Baum, L. Frank: Ihmemaa Oz
Bergroth, Kersti (nimellä Mary Marck): Nanna
Bergroth, Kersti (nimellä Mary Marck): Eeva-sarja
Carroll, Lewis: Liisa ihmemaassa
Elmgren-Heinonen, Tuomi: Matti Muurahaisen kilpajuoksu y.m. satuja
Ende, Michael: Momo
Ende, Michael: Tarina vailla loppua
Ende, Michael: Unienahmija
Lapsellisia ja juhlallisia runoja (toim. Tanja Talviaisniemi)

Teosofia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Teosofia

Antroposofia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Antroposofia

Tove Jansson
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/artikkeli/1395/

Filosofia.fi
http://filosofia.fi/etusivu

Rajatiedon keskuksen kirjasto
http://www.rajatieto.fi/rajatiedon_keskus/kirjasto

Famous People and the impact of the Theosophical Society
http://www.katinkahesselink.net/his/influence-theosophy.html

Kommentit (0)

Vastauksesi