Oliko sodassa palvelleilla hevosilla normaali kuulo?

Oliko sodassa palvelleilla hevosilla normaali kuulo?

Vastaus

iGS-toimitus löysi sotahevosia koskevia lähdeteoksia, joissa sodan kokeneet ihmiset kertovat muistojaan rintamalla palvelleista hevosista. Monissa tarinoissa kerrotaan sodasta palanneiden hevosten traumoista, esimerkiksi sodan vaaroista muistuttavat äänet, kuten lentokoneen ääni tai louhostyömaan räjäytykset saattoivat pelästyttää nelijalkaiset sotaveteraanit pakoon puiden suojaan. Näiden sotahevosten kuulossa ei siis ainakaan ollut mitään vikaa. Tästä voikin päätellä, että sota mahdollisesti aiheutti kuulovaurioita toisille, kun taas toisille ei, aivan kuten on sodassa palvelleiden ihmistenkin laita, riippuen ihan siitä millaisten räjäytysten lähelle kyseiset ihmiset tai hevoset sattuivat joutumaan.

Kirjallisuutta:

Kiitos Suomen hevoselle – siitä, että se oli mukana sotatiellä ja kärsi ja kesti Suomen ankarina vuosina (Art House: 1991, toim. Ulla-Maija Aaltonen)

Hevosten sotasavotta: miesten ja naisten kertomaa suomalaisen hevosen osuudesta sodissamme 1939-1944 (Suomen Hippos, 1977, toim. Veikko Rislakki)

Suomenhevonen Suomen puolesta 1939-1945 (Karisto, 2007, toim. Ilmari Ojala)

Kommentit (0)

Vastauksesi