Oliko Ruotsissa voimassa alkoholin säännöstely vuosina 1939-45?

Oliko Ruotsissa voimassa alkoholin säännöstely vuosina 1939-45?

Vastaus

Ennen toista maailmansotaa Ruotsissa oli voimassa melko rajoittava alkoholilainsäädäntö, joskin varsinainen kieltolaki oli torjuttu vuonna 1922 järjestetyn neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella (kieltolakia vastaan oli äänestänyt 924 555/28,3 % ja puolesta 888 459/27,2 %; prosenttiluvut laskettu äänioikeutettujen määrästä).
Alkoholia myytiin vastakirjalla, johon merkittiin ostettu määrä. Kuukaudessa sai ostaa 4 litraa.
Lokakuussa 1939, sodan sytyttyä, paloviinan verotusta muutettiin niin, että litran hinta nousi 4,95 kruunusta 7,95 kruunuun. Asiaa perusteltiin moraalisilla perusteilla: kun maailmalla vuodatettiin verta ei ollut sopivaa, että koti-Ruotsissa kallistettiin laseja. Todennäköisesti valtiontalouden tarpeillakin oli osuutensa hinnankorotuksessa.
Kahta vuotta myöhemmin, 1.10.1941, toteutettiin joitakin vähittäismyynnin rajoituksia. Huomattavin niistä oli se, että kuukauden myyntimäärä laskettiin 4:stä 3 litraan.
Käytettävissä olevan kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että tätä ankarampia rajoituksia ei - veronkorotuksia (eli hinnankorotuksia) lukuun ottamatta - ole ollut. Sotavuodet eivät ole tilastojen mukaan myöskään tuoneet huomattavaa kulutuksen laskua. Se oli henkeä kohden (50 % alkoholia)
1939 - 4,8 litraa
1940 - 3,9 litraa
1941 - 4,0 litraa
1942 - 4,1 litraa
1943 - 4,6 litraa
1944 - 4,7 litraa
1945 - 4,8 litraa

Dahlberg, Hans
I Sverige under 2:a världskriget. - Bonnier Fakta, 1983.

artikkelit Alkoholstatistik, Rusdrycksförbud ja Rusdryckslagstiftning teoksessa
Svensk uppslagsbok. - 2. omarbetade och utvidgade upplagan. - Norden, 1947-

Kommentit (0)

Vastauksesi