Oliko Rousseau lopulta "paskanjauhaja"?

Oliko Rousseau lopulta "paskanjauhaja"?

Vastaus

Valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseaun ajattelu pohjautui valistuksen ajan tietämykseen heijastaen aikaansa. Ainakin hänen näkemystään ihmisestä "jalona villinä" voidaan kritisoida nykytietämyksen valossa. Ihmiset ovat hänen mukaansa luonnostaan hyviä ollessaan luonnontilassa, jossa ihmiskunta oli ollut ennen sivistyksen ja yhteiskunnan luomista. Yhteiskunta oli hänen mielestään pilannut ihmiset. Hän piti yhteiskunnan ja erityisesti sosiaalisten riippuvuussuhteiden kehittymistä vahingollisena ihmisten hyvinvoinnille. Rousseau esitti, että ensimmäisen ihmisolennot olivat eristäytyneitä puoliapinoita, jotka erotti eläimistä niiden kyky vapaaseen tahtoon ja täydellistymiseen. Hän myös väitti, että näillä alkuihmisillä oli luonnollinen kyky myötätuntoon ja sääliin.

Rousseaun käsitystä ihmisestä "jalona villinä" voidaan pitää vahvasti idealisoituna, sillä alkuperäiskansoja tutkittaessa ei ole löydetty tällaisia ihanteellisesti eläviä ryhmiä tms. Ihminen ei ole pohjimmiltaan pelkästään "hyvä", sillä perintötekijät määrittävät osaltaan käyttäytymistaipumuksiamme. Yhteiskuntien ja kulttuurien kehittymisen ajatellaan yleensä vaikuttaneen ihmisen elämään pikemminkin positiivisesti kuin negatiivisesti.

Lisää aiheesta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jalo_villi
http://www.tietoportti.com/Jalo_villi.html
http://avoin.utu.fi/opintotarjonta/humanistiset_opinnot/kulttuurihistori...
http://www.jylkkari.fi/oldies/arkisto/0507/pdf/11.pdf
http://www.surffi.net/~heltel1/mikatekiihmisen.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi