Oliko inkoilla kirjoitettua kieltä?

Oliko inkoilla kirjoitettua kieltä?

Yhdessä kirjassa väitetään, että inkoilla Etelä-Amerikassa oli myös kirjoitusta mayojen lisäksi. Pitääkö paikkansa?

Vastaus

Inkoilla ei varsinaisesti ole ollut kirjoitettua kieltä. He kuitenkin pystyivät säilyttämään runsaasti tietoa käyttämällä solmujen ja värikkäiden punosten järjestelmää, jota kutsuttiin nimellä quipu (eräissä lähteissä puhutaan khipuista). Se syntyi konkreettisesti toisiinsa sidottujen puuvilla- ja villanarujen ryhmittelyistä. Vanhin tunnettu quipu on peräisin 4600 vuoden takaa.

Järjestelmä ilmaisi, laski ja luetteli ihmisiä, kasveja ja tavaroita erilaisiin luokkiin. Se sisälsi ainakin numeroita desimaalisesti organisoituna. Esimerkiksi luvut yhdestä yhdeksään merkittiin päänuorasta laskevien alanarujen ja lisänarujen alapäähän tehdyillä solmuilla. Luokitusjärjestelmä oli systemaattisen hierarkkinen. Arvokkaimpina pidetyt asiat ja esineet lueteltiin aina ensin. Solmujen koot ja määrät, sitomisen tavat sekä värit tallensivat hyvinkin yksityiskohtaisia asioita: maissin ja muiden maataloustuotteiden mittoja, alamaisten lukumääriä, rikoksia joiden uhreiksi natiivit olivat joutuneet valloittajien alla, paikallisia kuninkaita, inkojen valloittamia maita…

Peruslukuja ja järjestyslukuja sekä värien kategorioita yhdistämällä quipuihin pystyttiin koodaamaan nimiä ja mahdollisesti myös verbejä. Nuorat ja solmut kertoivat siis mittaamattomistakin asioista, jopa lauluista. Ehkä ne ovat auttaneet muistamaan suullisesti kerrottuja ikiaikaisia legendoja? Olipa tiettävästi kerran myös eräänlainen historiallinen quipu, joka kertasi inkojen eri dynastiat ja niiden merkittävimmät tapahtumat. Quipumayoc oli henkilö, joka ainoana saattoi tulkita niitä quipuja, jotka hänelle olivat tuttuja. Hän oli ammattilainen, joka oli harjoitettu punosten lukemiseen – mutta myös historioiden, perinteiden ja tarinoiden muistamiseen. Quiput ovat kenties olleet mieleen painamisen ja uudelleen kertomisen välineitä.

Mutta suurimmaksi osaksi narujen merkitykset ovat valistuneiden arvausten varassa. Tarinat aukaiseva koodi on kadonnut.

Kommentit (0)

Vastauksesi