Oliko ennen kaikki paremmin, esimerkiksi 1980-luvulla? Oliko Suomessa silloin...

Oliko ennen kaikki paremmin, esimerkiksi 1980-luvulla? Oliko Suomessa silloin...

Oliko ennen kaikki paremmin, esimerkiksi 1980-luvulla? Oliko Suomessa silloin vähemmän esim. sosiaalisia ongelmia jos vertaa nykypäivään.

Vastaus

Helsinki : Into, 2011

Tekijä Lämsä, Anna-Liisa
Teoksen nimi Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä : lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa / Anna-Liisa Lämsä
Julkaisutiedot Oulu : Oulun yliopisto, 2009

Teoksen nimi Suomalaisten hyvinvointi. 2008 / Pasi Moisio ... [et al.] (toim.) ; [... kuviot: Seija Puro]
Julkaisutiedot [Helsinki] : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008 (Vammala : Vammalan kirjapaino)

Teoksen nimi Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä / toimittaneet Anna-Maria Isola, Meri Larivaara ja Juha Mikkonen

Teoksen nimi Suomalaisen arjen suuri tarina / [toimituskunta: Kai Häggman ... et al. ; kirjoittajat: Anu-Hanna Anttila ... et al.]
Julkaisutiedot Helsinki : WSOY, 2010 (Porvoo : WS Bookwell)

Tekijä Uljas, Päivi
Teoksen nimi Kun Suomi punastui : talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi / Päivi Uljas
Julkaisutiedot Helsinki : Kansan sivistystyön liitto KSL, 2008 (Keuruu : Otavan Kirjapaino)

Tekijä Hiilamo, Heikki
Teoksen nimi Uusi hyvinvointivaltio / Heikki Hiilamo
Julkaisutiedot Helsinki : Like, 2011 (Vantaa : Hansaprint)

Tekijä Ritakallio, Veli-Matti
Teoksen nimi Köyhyys Suomessa 1981-1990 : tutkimus tulonsiirtojen vaikutuksista / Veli-Matti Ritakallio
Julkaisutiedot Helsinki : Stakes, Painatuskeskus [jakaja], 1994

Teoksen nimi Uusi jako : miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? / Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio (toim.)
Julkaisutiedot Helsinki : Gaudeamus, 2006 (Tampere : Tammer-Paino)

Teoksen nimi Yhteiskunnan moottori vai kivireki? : suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus / Jani Erola ja Terhi-Anna Wilska (toim.)
Julkaisutiedot Jyväskylä : Minerva, 2004 (Korpijyvä)

Tekijä Lund, Pekka
Teoksen nimi Torjuttu toivottomuus / Pekka Lund
Julkaisutiedot Jyväskylä : PS-kustannus, 2006 (Juva : WS Bookwell)

Teoksen nimi Kohti kaupunkisosiaalityötä : haasteena tasapainoinen kaupunki / toimittanut Timo Kopomaa ; [julkaisija: Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, pääkaupunkiseudun yksikkö]
Julkaisutiedot [Helsinki] : Palmenia-kustannus, 2003 ([Tampere] : Tammer-paino

Kommentit (0)

Vastauksesi