Oliko 1945 Berliinin taistelussa mukana yhtään suomalaista, esim...

Oliko 1945 Berliinin taistelussa mukana yhtään suomalaista, esim...

Vastaus

Suomalainen SS-pataljoona kotiutettiin ja sen miehistö hajasijoitettiin Suomen armeijaan kesällä 1943. Ainakin yksi sen upseeri oli värväytynyt v. 1942 SS-joukkojen kouluttajaksi eikä siis tuolloin palannut Suomeen. Hän pysyi saksalaisten palveluksessa aina toukokuun alkuun 1945, jolloin hän oli Norjassa.

Varmoja tietoja syksyllä 1944 ja seuraavana talvena Saksan asevoimien palvelukseen hakeutuneiden suomalaisten vaiheista ei liene olemassa. Asia oli senlaatuinen, että asianomaiset eivät itse mielellään sitä muistelleet. Kun natsikomennon todellinen luonne tuli sodan jälkeen yleisesti tunnetuksi, kaikkinainen etäisemmäksikin jäänyt saksalaismielisyys tuli maineeltaan epäilyttäväksi. Toiseksi palvelus vieraan valtion sotavoimissa arvioitiin epäilemättä maanpetokselliseksi toiminnaksi varsinkin sen jälkeen kun Suomi ja Saksa olivat syyskuusta 1944 lähtien sodassa keskenään. Saksalaispalveluksesta langetettiinkin myöhemmin Suomessa tuomioita.
Niilo Lappalaisen tietojen mukaan tässä vaiheessa saksalaisten palvelukseen hakeutuneita suomalaisia sotilashenkilöitä - useimmat heistä oli sijoitettu erilaisiin SS-muodostelmiin - oli toista sataa. Osa heistä oli erikseen mukaan houkuteltuja SS-pataljoonan veteraaneja, osa Lapin sodan taisteluissa vangiksi jääneitä, osa upseereita, jotka eivät halunneet sotia entistä aseveljeä vastaan, osa seikkailunhaluisia nuorukaisia. Muutamat näistä (mm. Lappalainen) olivat komennettuina Saksassa kolmannen valtakunnan viimeisinä päivinä, mutta eivät ilmeisestikään Berliinissä.

Suomen diplomaattinen edustus oli lähtenyt Berliinistä syyskuussa 1944 suhteiden katkettua.

Uuden Suomen kirjeenvaihtajana Berliinissä toiminut Ada Norna (alkuaan Bärlund, 1896-1976) oli paikalla kaupungissa sodan viime päivinäkin. Hän on kuvannut kokemuksiaan muistelmissaan.

Lappalainen, Niilo
Vaarallisilla teillä : viimeiset suomalaiset SS-miehet. - WSOY, 1998.

Norna, Ada
Kun venäläiset tulivat Berliiniin : päiväkirjan lehtisiä Hitler-Saksan viime ajoilta. - WSOY, 1946.

Laaksonen, Mikko
Punanatsi. - Tammi, 1988.

Kommentit (0)

Vastauksesi