Oletetaan, että jossain pimeässä ihmiskokeessa suljettaisiin lapsia jo pienenä...

Oletetaan, että jossain pimeässä ihmiskokeessa suljettaisiin lapsia jo pienenä...

Oletetaan, että jossain pimeässä ihmiskokeessa suljettaisiin lapsia jo pienenä eristyksiin iso joukko. Heidän fyysisten tarpeidensa tyydytyksestä huolehdittaisiin (ruoka, asunnot, terveydenhoito), mutta heidän kanssaan ei puhuttaisi tai kommunikoitaisi eivätkä he näkisi ulkopuolisia ihmisiä. Kehittyisikö näille lapsille vuosien mittaan kieli? Eli ovatko kielen syntymiseen tarvittavat ainekset meissä olemassa vai siirtyvätkö ne opettamisen myötä? Onko tämänkaltaisia kokeita (tai edes jotain sinne päin) koskaan tehty missään? Villilapsien tunnetut tarinat tiedän jo. Pohdin siis eristyksissä kehittyviä keskinäisiä kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja.

Vastaus

Kielen, ainakin alkeellisen sellaisen, kehittyminen on oman arvioni mukaan melko todennäköistä. Esimerkiksi kuurot lapset kehittivät oman viittomakielen ilman opetusta Nicaragualaisessa kuurojen koulussa (ks. linkki alhaalla). Nykyään kielen synnystä vallalla oleva käsitys on se, että kieli (kyky kielelliseen kommunikaatioon) on pitkän evoluution tuote. Kielen syntyyn ovat vaikuttaneet muun muassa aivojen koon kasvu ja ihmisen kallon ja nielun (puhe-elinten) muoto, joka mahdollistaa äänteiden muodostamisen. Myös ihmisen sosiaalinen luonne (kommunikaation tarve!) on tärkeä pohja kielen synnylle.

Lapsilla on ns. herkkyyskausi kielen oppimiseen syntymästä kymmeneen ikävuoteen asti. Ihmisen aivot ovat kehtittyneet käsittelemään kieltä, ja näin ollen nykyihmisten yhteisössä syntynee jonkinlainen kieli ajan kanssa. Toivokaamme ettei kukaan lähde toteuttamaan kuvaamasilaista epäeettistä koejärjestelyä...

Lähteet:
http://yle.fi/teema/tiedeuutiset/uutinen.shtml?id=vanha_uutinen78878
http://www.lausti.com/articles/languages/maailmankielet5.html
http://www.ebm-guidelines.com/terveysportti/Dlehti2.tunnista?a=Y&t=H&fna...
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/laakieli.html
http://hauki.haukipudas.fi/psyko/trio/ihminen.htm
http://hauki.haukipudas.fi/psyko/trio/lapsi.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi