Olen törmännyt tapaukseen, henkilön hankkiman tontin poikki kulkee sähkö- ja...

Olen törmännyt tapaukseen, henkilön hankkiman tontin poikki kulkee sähkö- ja...

Olen törmännyt tapaukseen, henkilön hankkiman tontin poikki kulkee sähkö- ja puhelinlinja (ilmajohto), joka on jäänyt kyseiselle paikalleen, kun tontin (tilan) läpi kulkeneen yleisen tien linjausta muutettiin vuosikymmeniä sitten. Alunperin linja siis oli mainitun alkuperäisen tielinjauksen reunassa. Nykyinen tielinjaus -johon tontti rajoittuu - on muutamia kymmeniä metrejä sivussa alkuperäisestä. Linjan omistaa puhelinyhtiö. Nykyinen tontin omistaja käyttää tonttiaan asumiseen. Linja rumentaa luonnonkaunista maisemaa ja tuottaa erilaisia riskejä (käyttökelvoton maa-ala, mahdolliset korvausvastuut, jos tontin omistjaa vahingossa vaurioittaa linjaa, turvallisuusriskit jne.) omistajan riesaksi.

1.Mitä oikeuksia tontin omistajalla tällaisessa tapauksessa on? Pitäisikö linjan omistajan esim. maksaa vuokraa?
2.Jos tontin omistaja esim. tietä raivatessaan tahattomasti vahingoittaa mainittua linjaa, kuka vastaa?
3.Kuka tai mitkä tahot ovat (Etelä-)Suomessa asiantuntijoita tällaisissa kysymyksissä?

Vastaus

Ilmeisesti tontin edellinen/edelliset omistajat ovat jo saaneet jonkinlaisen korvauksen ilmajohtoa rakennettaessa. Lunastutoimituksesta ja -korvauksista löytyy tietoa
valtakunnallinen kantaverkkoyhtiön Fingridin esitteestä Tietoa voimajohtohankkeesta
http://www.fingrid.fi/attachments/suomeksi/tiedotteet_ja_julkaisut/julka...

Laista kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770603 selviää, että maanmittaustoimistot ovat lunastusasioissa asiantuntijoita.
Maanmittaustoimistot http://www.maanmittauslaitos.fi/default.asp?id=839
Tietoa lunastustoimituksesta Maanmittauslaitoksen sivulla
http://www.maanmittauslaitos.fi/default.asp?id=941

Kommentit (0)

Vastauksesi