Olen pitkään pohtinut, mitä ihmettä dramatisointisuunnitelma pitää sisällään?Ja...

Olen pitkään pohtinut, mitä ihmettä dramatisointisuunnitelma pitää sisällään?Ja...

Olen pitkään pohtinut, mitä ihmettä dramatisointisuunnitelma pitää sisällään?

Ja jos kyseessä olisi Tsehovin novelli huone nr 6. millaisia tulkintoja se eri aikakausina se on kokenut, millainen tulkinta oli esim 1900-luvulla ja nykypäivänä, mikä ihmisiä puhuttaa, että teksti muuntuu nykylukijalla tuoreeksi?

Vastaus

Kyseessä taitaa olla Teatterikorkeakoulun pääsykoetehtävä?

Dramatisointisuunnitelma on sinun näkemyksesi siitä, millainen olisi ko. tekstin näytelmäversio. Mitä teemoja nostaisit erityisesti esiin, mitä kohtauksia näytelmä sisältäisi, millainen olisi tyylilaji jne. Kyse on siis tekstin tulkinnasta, joka on erilainen dramatisoijasta riippuen. Tarkempaa tietoa dramatisoinnista löydät alan opuksista, esim. Heta Reinalan ja Timo Heinosen toimittama "Dramaturgioita: näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin" voisi olla hyvä lähtökohta.

Tsehovin novellin analyysiin minulla ei valitettavasti ole tietopalvelun puitteissa riittävästi aikaa. Pääpiirteissäänhän "Sairashuone n:o 6" paino ei niinkään ole tapahtumissa vaan pikemminkin henkilöiden tuntemuksissa ja ajatuksissa. Rosa Liksomin viimevuotinen Finlandia-palkittu kirja "Hytti nro 6" lainailee Tsehovin teemoja, joten sen lukeminen varmaankin antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, mikä voisi nykykatsojaa puhutella. Punaisena lankana voidaan pitää sitä, että tekstejä tulkitaan aina kontekstissa, eli ne nähdään eri aikoina aina kulloisenkin yhteiskunnan ja kulttuurin valossa.
Kannattaa siis painottaa asioita, jotka ovat edelleen ajankohtaisia ja jättää vähemmälle huomiolle ne, joilla ei tunnu olevan yhtymäkohtaa nykyaikaan.

Tsehovin päähenkilö on jumissa mielisairaalassa, jonka potilaita ei koe voivansa auttaa eikä lopulta edes yritä. Novellin sairaala toimii myös silloisen (1800-luvun lopun)venäläisen yhteiskunnan pienoismallina: yksi potilaista on kapitalisti, toinen muutosta janoava aktivisti. Päähenkilö jättäytyy passiiviseksi, sillä asiat nyt vain ovat niin kuin ovat. Moderni näytämötulkinta novellista voisikin sijoittua mielisairaalan sijasta vaikkapa pakolaisleirille tai aasialaiseen hikipajaan. Tämä mahdollistaisi Tsehovin teemojen käsittely tuoreella tavalla.

Lähteitä:

Dramaturgioita (Heta Reitala ja Timo Heinonen, toim.)
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1638899__Sdramaturgioita__O...

Anton Tsehov: Sairashone n.o 6
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1556130__Ssairashuone+n%3Ao...

Tiivistetty analyysi Tsehovin novellista
http://www.sparknotes.com/lit/chekhov/section11.rhtml

Rosa Liksom: Hytti nro 6
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2009221__Shytti+nro+6__Orig...

Kommentit (0)

Vastauksesi