Olen leski.

Olen leski.

Hei!
Olen leski. Asun jakamattoman kuolinpesän kerrostaloasunnossa, johon minulla on hallintaoikeus testamentin perusteella. Jos lasteni suostumuksella myyn asunnon ja ostan toisen tilalle, onko minun annettava rahoja lapsilleni? Onko viisasta ostaa uusi asunto kuolinpesän nimiin?

Vastaus

Hei!

iGS-toimituksella ei ole erityisasiantuntemusta lainopillisissa asioissa, joten asia kannattaa viime kädessä tarkistaa asiantuntijalta, kuten lakimieheltä. Helsingin asianajajayhdistys antaa maksutonta neuvontaa Töölön kirjastossa: http://www.lib.hel.fi/Tapahtumat/Tapahtuma.aspx?ID=7b4314ef-9116-4d1c-87...

Kokosin kollegojen kokemusten ja netin tietolähteiden pohjalta kuitenkin jonkinlaista osviittaa:

Jos jakamaton kuolinpesä myy asunnon suuremmalla hinnalla kuin millä se on ostettu, saadaan siitä ns. luovutusvoittoa. Luovutusvoitto on kiinteistöjen sekä arvopapereiden, esim. asunto-osakkeiden ja pörssiosakkeiden ja muun irtaimen omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta syntyvä voitto. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoittoveroprosentti on 28.

Kuolinpesän saama luovutusvoitto on verovapaa niiden perillisten osuutta vastaavalta osin, jotka ovat vainajan kuoleman jälkeen käyttäneet asuntoa vakituisena asuntonaan vähintään kahden vuoden ajan. Leskelle on verovapaa hänen omistamansa osuus myytävästä asunnosta.

Jakamattoman kuolinpesän varallisuuteen kuuluvan omaisuuden myynnistä saatava voitto täytyy tallettaa johonkin ositusta odottamaan. Sitä ei jaeta perillisten kesken ennen kuolinpesän jakoa.

Korostan vielä, että asiaa kannattaa kysyä asiantuntijalta ennen asunnon myyntiin ja uuden ostoon ryhtymistä. Myös iGS-palstaa on hyvä seurata, sillä vastaus saattaa kirvoittaa lukijoilta muita näkökulmia.

Luovutusvoitto
http://www.vero.fi/?path=5,363&article=150&domain=VERO_MAIN&language=FIN...

Jakamaton kuolinpesä, lesken asuminen ja oman asunnon luovutusvoitto
http://skatt.fi/?article=4039&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN

Aina kuolemaan asti
http://verotus.blogs.fi/2006/06/26/aina_kuolemaan_asti~911966/

Kommentit (0)

Vastauksesi