Olen kunnan palveluksessa.

Olen kunnan palveluksessa.

Olen kunnan palveluksessa. Työkokemusta on kertynyt 14 vuotta tässä samassa työssä ja kahdeksan kuukautta ennen tätä kaupungin muissa töissä. tähän mennessä (lokakuussa 2012). Saan 32 vuosilomapäivää vuodessa. En teidä mistä tämä luku tulee. Nouseeko vuosilomapäivieni määrä 38:aan ensi vuonna?

Vastaus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)sisältää määräykset vuosiloman kertymisestä.

Sopimus löytyy kokonaisuudessaan verkosta ja sen neljäs luku käsittelee vuosilomaa. Sopimuksen 5 § todetaan vuosiloman pituudesta mm. seuraavasti.
"1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 3 §:ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan.

2 mom. Viranhaltijan/työntekijän loman pituus määräytyy seuraavasti: 1 Viranhaltija/työntekijä on ollut omassa kunnassa/kuntayhtymässä 31.3. palvelussuhteessa tällöin päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja hänellä on siihen mennessä ollut vähintään 15 vuotta työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa.
Täysiä lomanmääräytymiskuukausia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vuosilomapäivät 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 38. ”

Katso tarkemmin:
http://flash.kuntatyonantajat.fi/kvtes-2012-2013/html/index_safe.html#/8...
Kohta 4, Miten KVTES:n vuosilomataulukoita sovelletaan?
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/kvtes/vuosiloma-ja-vapaat/S...

Lisää asiasta voit kysyä esimerkiksi työnantajalta tai ammattiliitosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi