Olen kiinnostunut 1960- ja -70-lukujen vasemmistolaisten pappien...

Olen kiinnostunut 1960- ja -70-lukujen vasemmistolaisten pappien...

Hei!

Olen kiinnostunut 1960- ja -70-lukujen vasemmistolaisten pappien ajatusmaailmasta sekä siitä, mitä kirkossa ja ylipäätään teologiassa näistä asioista keskusteltiin. Tähän asti olen löytänyt vain Juhana Iivarin Punapapin päiväkirjan vuodelta 1974. Osaisitteko vinkata jotain muuta alaan liittyvää?

Vastaus

Aikakauden kirkollisesta keskustelusta löytyy katsauksia teoksista

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1967-1971 / Jouko Sihvo, Heikki Mäkeläinen, Martti Lindqvist. - Kirkon tutkimuslaitos, 1973

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1972-1975 / Martti Lindqvist...et al. - Kirkon tutkimuslaitos, 1977

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1976-1979 / Heikki Mäkeläinen, Harri Heino, Eero Bäckman. - Kirkon tutkimuslaitos, 1981

tai vuosittain ilmestyvistä

Kirkon kalentereista.

Aika paljon aikakauden kiistoja käsitellään esim. kirjassa

Niiranen, Pekka
Martti Simojoki : kirkon ääni. - Kirjapaja, 2008

Puhuttuja kirjoja näissä yhteyksissä olivat

Pursiainen, Terho
Uusin testamentti. - Tammi, 1969

keskustelua tästä kirjasta ja sen saamasta vastaanotosta Simo Knuuttilan toimittamassa kirjassa

Taivaan merkit : teologia uudella tiellä. - Tammi, 1969
(tarkempia tietoja sisällöstä: www.helmet.fi )

Palmu, Heikki
Harmaa päiväkirja : kuvia Suomen puolustuslaitoksesta. - Ydin-lehti, 1969

Hemánus, Pertti
Kirkon salaliitto, 1969

Hyrck, Matti - Lindqvist, Martti
Sota, seksi ja seteli : ottaako kirkko kantaa? - Gummerus, 1969

Kansainvälisiä virikkeitä antoivat ekumeenisen liikkeen tapahtumat. Sen asiakirjoja on julkaistu suomeksi mm. seuraavissa kokoelmissa:

Kirkko ja yhteiskunta : Genevessä 12.-26.7.1966 pidetyn konferenssin asiakirjoja. - Suomen ekumeeninen neuvosto, 1967
(tarkempia tietoja sisällöstä: www.helmet.fi )

Upsala 1968 : Upsalassa 4.-19.7.1968 pidetyn Kirkkojen maailmanneuvoston neljännen yleiskokouksen asiakirjoja. - Suomen ekumeeninen neuvosto, 1968

Kansainvälisestä taustasta myös tutkimus

Lehtonen, Risto
Story of a Storm : The Ecumenical Student Movement in the Turmoil of Revolution. - Eerdmans, 1998

Romaanimuodossa vasemmistolaishenkisessä ympäristössä opiskelleista papeista seurakuntatyössä:

Palmu, Heikki
Näen monet kasvot. - Otava, 1980

Paloheimo, Matti
Hengenmies. - Kirjayhtymä, 1982

Aikakausilehtiä, joissa kristillisten vasemmistolaisten näkemykset pääsivät esille tuohon aikaan olivat esim. Suomen kristillisen ylioppilasliiton (http://www.sky-fks.fi/ ) kaksi lehteä

Etsijä (http://www.etsija.fi/ )
Ad Lucem (ruotsinkielinen)

sekä

Vartija (http://vartija-lehti.fi/ )

Vartijan historiasta

Näkisalo, Martti
100 vuotta toisinajattelua : Vartija-lehden historia. - Yliopistopaino, 1988

Vasemmistolaisesti suuntautuneet kirjoittivat myös Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden tiedekuntayhdistyksen lehdessä

Kyyhkynen (http://www.helsinki.fi/jarj/tyt/kyyhkynen/ )

Suomen kristillisen ylioppilasliiton julkaisuja:

Pelastus maailmassa : raportti pohjoismaisten kristillisten ylioppilasliikkeiden kesäkokouksesta aiheena "Pelastuksen ulottuvuudet" Houtskarissa, Turun saaristossa, 16-22.8.1974. - Suomen kristillinen ylioppilasliitto, 1975

Winter, Hannes
Matkakertomus : Suomen kristillinen ylioppilasliitto 1897-1972. - Suomen kristillinen ylioppilasliitto, 1972

Raportti ja arviointia Ylioppilaiden kristillisen maailmanliiton kokouksista kesällä 1968. - Suomen kristillinen ylioppilasliitto, 1968

Edellä mainitut Pursiainen ja Palmu ovat käsitelleet näitä kysymyksiä myös muissa teksteissään. Vasemmistokristillisyyttä pohditaan erikseen mm.

Pursiainen, Terho
Oma pää ja pääoma. - Tammi, 1980

Martti Lindqvist lähellä olleena on myös joissakin kirjoissaan käsitellyt näitä aikoja, esim. omaelämäkerrallinen romaani

Lindqvist, Martti
Kaikki on läsnä. - Otava, 1988

ja

Tässä seison : uskottavan etiikan jäljillä. - Otava, 2000

Tässä vähän sekavaa luetteloa, toivottavasti siitä löytyy joitakin virikkeitä jatkotyöskentelylle.

Kommentit (0)

Vastauksesi