Olen hiljattain käsitellyt suurehkoa määrää tietokirjoja ja huomasin että...

Olen hiljattain käsitellyt suurehkoa määrää tietokirjoja ja huomasin että...

Olen hiljattain käsitellyt suurehkoa määrää tietokirjoja ja huomasin että monissa niistä oli erillinen osa joko alussa tai lopussa, jossa sivunnumerot on merkitty roomalaisilla numeroilla. Onko tällaisella osalla jotain nimeä?

Vastaus

Tieteellisessä tekstissä ensimmäiset sivut kuten tiivistelmä, esipuhe, sisällysluettelo ja lyhenteet voidaan merkitä erikseen roomalaisilla numeroilla.

Alan klassikon, Sirkka Hirsjärven Tutki ja kirjoita -oppaan mukaan nykyään kuitenkin arabialaista numerointia suositellaan käyttämään nimiölehdestä alkaen.

Sivunumero tulee näkyviin vasta toisella varsinaisella tekstisivulla.

Englannin kielellä kirjoitetuissa asiateksteissä on yhä vallalla roomalainen numerointi ennen varsinaista tekstijaksoa olevilla sivuilla.

Lähteet:
http://www.lut.fi/fi/technology/lutenergy/electrical_engineering/studies...
Hirsjärvi, Sirkka Tutki ja kirjoita, 15. uud. p., Tammi, 2009

Kommentit (0)

Vastauksesi