Olen alkanut kiinnostua työstä kirjastossa, mutta en halua enää opiskella.

Olen alkanut kiinnostua työstä kirjastossa, mutta en halua enää opiskella.

Hei! Olen alkanut kiinnostua työstä kirjastossa, mutta en halua enää opiskella. Minulla on sekä ammattikorkeakoulututkinto että maisterin tutkinto, mutta kumpikaan ei miltään kirjastoon liittyvältä alalta. Onko näillä eväillä mahdollista päästä kirjastoon töihin?

Vastaus

Hmm, tähän asiaan on vaikea antaa mitään varmaa vastausta.

Kirjastoissa on kyllä kautta aikain ollut töissä tekijöitä, joilla ei ole suoraa alan koulutusta. Siihen antaa vieläkin mahdollisuuden kirjastoasetus, jonka mukaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla:
-korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
-ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka päälle on suoritettu 60 op: (35 ov:n) laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; TAI
-tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Vähintään 45 prosentilla henkilöstöstä pitäisi olla korkeakoulutasoinen koulutus.

Osittain on siis kunkin kirjaston oma asia, minkälaista kelpoisuutta työntekijöiltä vaaditaan. Kunnat tapaavat esimerkiksi siirtää vapautuviin vakansseihin ihmisiä muista virastoista, vaikka kiertolaisilla ei olisikaan virallista pätevyyttä. Kirjastonhoitajilta ja informaatikoilta taidetaan tosin laitanaan odottaa korkeakoulussa suoritettuja alan aineopintoja. Harvemmin olen nähnyt edes sellaista, että kirjasto- ja informaatioalan perusopinnot riittäisivät virkaan tai toimeen. Sijaisuudet ovat tietysti asia erikseen. Mutta niissäkin palkka on epäpätevän verran pienempi.

Oma erikoisosaamisesi on ratkaisevaa työllistymisen kannalta. Ura kenties urkenee pelkästään harrastuksissa saatujen taitojen ansiosta. Kirjastoissa nimittäin tarvitaan monen alan asiantuntijoita. Siksi jopa molemmat tutkintosi voivat hyvinkin liittyä vaikka ihan tavalliseen lähikirjastoon. Koulutuksesi saattaa osua mainiosti myös johonkin erikoisalan kirjastoon. Kiinnostavia paikkoja kannattaa tutkia Kirjastot.fi-sivustolta:
http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastot/ > esim. erikoiskirjastojen linkki

Käytännössä kuitenkin työnantajat saattavat kuuluttaa jo hakuilmoituksessa, ettei epäpätevien hakemuksia huomioida. Työhön kiinni pääseminen on aina varmempaa, jos on kirjasto- ja informaatioalan opintoja – ja kirjastokokemusta ennestään.

Korkeakoulutetunkin ehkä onnistuu pätevöityä alalle työn ohessa oppisopimuksella. Oppisopimus on nimittäin tarkoitettu myös täydennys- tai lisäkoulutusta etsiville.

Kirjastoalalle järjestetään myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia, jotka pätevöittävät varsinkin korkeakoulututkinnon suorittaneita informaatikoiksi tai kirjastonhoitajiksi. Paha vain, että tavallisesti tällaiset koulutukset ovat alueellisia siinä mielessä, että niiden tarkoitus on saada osaavaa työvoimaa juuri tiettyyn Suomen kolkkaan. Ja ne voivat olla ainutkertaisia tapauksia tai sitten ne toistuvat vain useamman vuoden välillä. Kuten nämä parhaillaan menossa olevat koulutukset:
http://wanda.uef.fi/tkk/liferay/projektit/kipa/ (itäsuomalaisen kirjastohenkilöstön koulutusta)
http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/koulutuksen_tiedot.asp?id=5269 (osallistujille maksuton työvoimapoliittinen koulutus Palmeniassa, Helsingissä)

Lähteet:
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_koulutus/?lang=fi
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_s...
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/kirjastoalan_kou...
http://www.opintoluotsi.fi/Opiskelu/Oppisopimus/
http://www.koulutusnetti.fi/?path=oppisopimuskoulutus

Kommentit (0)

Vastauksesi