Oikeudenkäyntiaineisto

Oikeudenkäyntiaineisto

Usein lukee, että oikeus määräsi oikeudenkäyntiaineiston salassapidettäväksi vaikka 60 vuodeksi. Voiko tämän jälkeen kuka vain saada aineistot luettavaksi ja kuinka?

Vastaus

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa toteaa, että oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, jollei laissa toisin säädetä. Tuomioistuin voi erinäisissä tapauksissa määrätä oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäväksi. Salassapitoaika lasketaan asian vireille tulosta tuomioistuimessa. Tuomioistuimen salassa pidettävästä ratkaisusta on kuitenkin laadittava erikseen myös julkinen versio, joka sisältää ratkaisun ne osat, joita ei ole määrätty pidettäväksi salassa. Julkisesta selosteesta on erotettava ratkaisusta mahdollisesti laadittava lehdistötiedote.

Salassapitoaikaa voidaan myös jatkaa. Jos oikeudenkäyntiasiakirjan tuleminen julkiseksi todennäköisesti aiheuttaisi salassapitoajan päätyttyäkin merkittävää haittaa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty tai määrätty, pääasiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin voi pidentää salassapitoaikaa enintään 60 vuodella sen hakemuksesta, jota tieto koskee.

Asiakirjoja voi tilata puhelimitse, sähköpostitse tai asioimalla henkilökohtaisesti käräjäoikeuden asiakaspalvelussa. Asiakirjatilauksista perittävistä maksuista lähetetään lasku.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi