O. Koivukangas

O. Koivukangas

Onko arvoa?

Kuvat: 
Vastaus

Kysy.fi ei pysty antamaan hinta-arvioita taideteoksista tai keräilyesineistä. Se on alan ammattilaisten työtä. Verkosta tai muista lähteistä voi joskus löytyä esimerkkejä taiteilijan töistä maksetuista hinnoista. Eräs Olavi Koivukankaan maalaus on ollut myynnissä Hagelstamin huutokaupassa ja vasarahinta ei kohonnut kovin korkeaksi. Tori.fi -kauppapaikalla Koivukankaan maisemataulusta on pyydetty 60 euroa. 

Kommentit (0)

Vastauksesi