Nyt kun olemme ja elämme EU:ssa- ja myös koko EU:n ulkopuolista Eurooppaa...

Nyt kun olemme ja elämme EU:ssa- ja myös koko EU:n ulkopuolista Eurooppaa...

Nyt kun olemme ja elämme EU:ssa- ja myös koko EU:n ulkopuolista Eurooppaa ajatellen - onko itsenäisyys- ja kansallispäivien vietto vielä soveliasta?
Millainen on historiallinen tausta ko päivien vietosta? Filosofinen näkökulma?

Kyselee nimimerkki aiheesta kiinnostunut

Vastaus

Jokainen Euroopan unionin maa on oma yksilönsä omine kulttuureineen. Mitä paremmin tunnetaan toisten maiden kulttuureja, sitä helpompi on toimia yhteisen pöydän ääressä eri kansallisuuksien kesken.

Kun Euroopan unionin perustuslakisopimuksessa puhutaan unionin tavoitteista, todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta, sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Sopimuksessa mainitaan yhdeksi EU:n tunnukseksi ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”.

On paljon pohdittu sitä onko Euroopassa kehittynyt tai kehittymässä yhteinen eurooppalainen identiteetti? Eräs asiaa mietiskellyt on dosentti Heikki Mikkeli. Hän on pohtinut eurooppalaista henkistä yhteenkuuluvuutta sekä kansallisten identiteettien ja yhteisen eurooppalaisen identi-teetin suhdetta seuraavasti: ”Kansakunnat antavat eurooppalaisen integraation jatkua vain mikäli ne kokevat, etteivät niiden oma olemassaolo ja kansallinen identiteetti ole uhattuina.”

http://www.edu.fi/lukiokoulutus/historia_ja_yhteiskuntaoppi/yhteiskuntao...

Kysymyksesi kansallispäivistä liittyy juuri tähän yhteiseen vs. kansalliseen identiteettiin. Euroopan valtiot viettävät kansallispäiviään eri syistä, jotka yleensä liittyvät maiden historian tapahtumiin. Kansallispäivä saattaa olla itsenäisyyspäivä kuten Suomessa ja vaikkapa Baltian maissa. Ranska viettää kansallispäivää Ranskan vallankumouksen muistopäivänä. Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta viettävät monarkin syntymäpäivää. Irlanti viettää kansallispäiväänsä maan kansallispyhimyksen Pyhän Patrikin päivänä. Kansallispäivää vietetään jo vuodenajastakin riippuen hyvin erilaisin muodoin ja myös päivän henkinen merkitys saattaa vaihdella. Mutta tuskinpa mikään Euroopan maa olisi valmis luopumaan kansallispäivästään ja ryhtyisi juhlimaan pelkästään Eurooppa-päivää 9.5. Aivan samalla tavoin kuin ne eivät ole valmiita luopumaan valtionlipustaan ja liputtamaan pelkällä Euroopan unionin tähtilipulla.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallisp%C3%A4iv%C3%A4

http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_kansallisp%C3%A4ivist%C3%A4

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?app=33&days=1

http://europa.eu/index_fi.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi