Nykyään kaikenlaisiin arpajaisiin voi osallistua tekstiviesteillä ja...

Nykyään kaikenlaisiin arpajaisiin voi osallistua tekstiviesteillä ja...

Nykyään kaikenlaisiin arpajaisiin voi osallistua tekstiviesteillä ja sähköpostilla. Miten arvonta suoritetaan?

Vastaus

Mikäli kyseessä on Arpajaislain 23.11.2001/1047 mukaisista arpajaisista, todetaan lain 29. pykälässä seuraavasti:
"Tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa arvontapaikan kihlakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnassa, lukuun ottamatta 27 §:ssä tarkoitettuja pien- ja miniatyyriarpajaisia."
(Miniatyyriarpajaisia ovat esimerkiksi työyhteisön sisällä järjestetyt arpajaiset, joiden tuotto ei ylitä 500 euroa.)

Lain 4. pykälässä todetaan, että "tässä laissa tarkoitetaan arvalla lipuketta tai sitä vastaavassa sähköisessä taikka muussa niihin verrattavassa muodossa olevaa tositetta, josta ilmenee oikeus osallistua arpajaisiin"

Katso tarkemmin ko.laki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011047?search%5Btype%5D=pik...
Tarkempia tietoja voi kysyä myös Poliisilta:
ttp://www.poliisi.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi