Numeeriset etuliitteet: Kuinka sarja jatkuu? Mono, di, tri, tetra, penta...

Numeeriset etuliitteet: Kuinka sarja jatkuu? Mono, di, tri, tetra, penta...

Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, ennea, deka, undeka, dodeka.... Joissakin yhteyksissä kahdeksas on okta tai okto, kumpi on oikein? Joissakin yhteyksissä yhdeksäs on ennea tai nona, kumpi on oikein? Kuinka sarja jatkuu kahdennestatoista (dodeka) eteenpäin?

Vastaus

Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liiton orgaanisten yhdisteiden nimeämiskäytäntö on helpoiten tutkittavissa ja tulkittavissa wikipedia-artikkelien avulla.

Kommentit (0)

Vastauksesi