Nokia pois ulkomaiden pörsseistä?

Nokia pois ulkomaiden pörsseistä?

Voiko Suomen valtio antaa Nokialle määräyksen lähteä pois ulkomaanpörsseistä vuodenvaihteessa? Ensivuodeksi luvattu III- maailmansota varmasti vaikuttaisi voimakkaasti Suomen talouteen, joten olisi hyvä turvata taloudellinen omavaraisuusaste. Miten viimesotien aikana suomalaiset yritykset valmistautuivat ennakolta tulevaan sotaan?

Vastaus

Nokia on globaali yritys jolla on tuotantoa eri puolilla maailmaa. Sen osakeomistuksesta suurin osa, noin 80% on ulkomailla. Suurin suomalainen osakeomistaja on työeläkevakuutusyhtiö Varma (1,16%). Ei Suomen valtio mitenkään voi päättää Nokian toimista.

Suomen huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Se pyrkii turvaamaan väestön toimeentulon ja maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot kriisitilanteissa.

Suomen talous kehittyi ennen talvisotaa melko suotuisasti. 1930-luvun lama oli huomattavasti lyhyempi ja lievempi kuin muualla maailmassa. Teollisuuden tuotanto kääntyi uudelleen kasvuun jo vuonna 1932. Poliittisen epävarmuuden seurauksena kasvu kuitenkin alkoi hidastua vuoden 1938 tienoilla. Tuohon aikaan Suomi oli vielä aika lailla maatalousmaa, tosin puunjalostusteollisuus kehittyi ripeästi. Vienti käsitti maataloustuotteita, raakapuuta, sekä puu- ja paperiteollisuustuotteita.

Sotaan valmistautuminen oli puutteellista. Sotamateriaalia valmistavaa teollisuutta oli kyllä alettu kehittää vuonna 1938. Kesällä 1939 annettiin useita kriisivalmiutta parantavia lakeja. Mahdollisuudet ulkomaankauppaan heikkenivät heti maailmansodan alettua. Talvisodan aluemenetysten takia maan tuotantokapasiteetti väheni noin 10%. Paperi- ja puuteollisuuden tuotantolaitoksia jäi luovutetun Karjalan alueelle. Alan tuotanto laski suhteessa vielä enemmin, koska vienti tyrehtyi. Valmistautumisen sijaan yritykset taisivat lähinnä vain yrittää sopeutua tilanteeseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi