No mörjens!

No mörjens!

No mörjens! Mites laki sanoo turvavyönkäytöstä, jos 16v tai 18 v ei käytä turvavyötä,maksaako hän itse sakkonsa,vai joutuuko kuski vastuuseen? Olen kuullut juttua,että yli 15-vuotias maksaa itse tällaisessa tilanteessa sakot. Mutta mikä lienee oikea vastaus? Kidoksia jo valmiiksi =)

Vastaus

Liikkenneturvan sivuilla todetaan ytimekkäästi" Jokainen 15 vuotta täyttänyt vastaa omasta turvavyön käytöstään. Alle 15-vuotiaiden turvavyön käytöstä vastaa kuljettaja tai holhooja/huoltaja. Jos kuljettaja tai holhooja sallii lapsen matkustaa irrallaan autossa, siitä voi seurata rikesakko."
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvalaitteet/turvavyo/index.php
Turvavöiden / turvalaitteiden käytöstä säädetään Tieliikkennelaissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267

Kommentit (0)

Vastauksesi