Netistä kun lukee, näyttää siltä, että biologien (erityisesti...

Netistä kun lukee, näyttää siltä, että biologien (erityisesti...

Netistä kun lukee, näyttää siltä, että biologien (erityisesti ympäristöbiologien) työllisyys on Suomessa todella huono. Osaatteko sanoa, tuleeko tämä muuttumaan tulevaisuudessa, ja entäpä mikä lienee tilanne muissa Euroopan maissa tai miksei kauempanakin? Ts. kannattaako ympäristöbiologiaa ollenkaan alkaa opiskelemaan yliopistossa? Kiitos avusta; keskustelupalstat ovat sitä mieltä, että tilanne on todella paha, mutta avo-ohjelmat ja muut ammatinvalintatestit kertovat ympäripyöreästi tulevaisuudessa ympäristöosaamista tarvittavan enemmän ja enemmän. Mistä siis saisi tietää todellisen tilanteen tai mahdollisimman luotettavan arvion tulevaisuudennäkymistä? Kiitos kun jaksatte auttaa!

Vastaus

"Biotieteilijöiden työllisyys vaihtelee suuresti riippuen omasta erikoistumisalasta. Suuret koulutusmäärät heikentävät biologien työllisyystilannetta, ja kilpailu työpaikoista on kovaa.Biologian alalla työskennellään myös määräaikaisissa työsuhteissa, jotka ovat yleisimpiä yliopistoissa. Vastavalmistuneet tekevät usein ns. pätkätöitä.

Opetusala työllistää biologian opettajan pätevyyden hankkineita, virka on yleensä biologian ja maantiedon opettaja. Kilpailu työpaikoista on koventunut myös opetusalalla, yhtä paikkaa kohti saattaa olla kymmeniä hakijoita.Myös opetusalalla toimitaan virkojen lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa sekä tehdään sijaisuuksia."

Lähde ja lisätietoa:
http://www.ammattinetti.fi/web/guest/alat?p_p_id=akysearchammattiala_INS...

"Ympäristö- ja luontoalalla työskentelevien kokonaismäärän arviointia vaikeuttaa se, että alalla työskennellään sekä valtion, kuntien, järjestöjen ja yritysten palveluksessa että itsenäisinä elinkeinonharjoittajina eri toimialoilla ja tehtäväalueilla.

Valtio ja kunnat palkkaavat uutta henkilöstöä lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Tämä koskee sekä asiantuntijatehtäviä että esimerkiksi ympäristötyöntekijöitä. Tuottavuustavoitteiden vuoksi ympäristöhallinnon henkilöstön määrää on vähennetty.

Yksityisellä sektorilla ympäristöasiantuntijat työskentelevät pääasiassa konsulttitehtävissä. Yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Ympäristöteknologia on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista, joka työllistänee tulevaisuudessa hyvin myös kansainvälisesti.

Luontoyrittäjyys on pienyritysvaltaista, yritykset ovat pääasiassa yhden hengen tai perheyrityksiä. Alan työllistävyydelle on tyypillistä kausiluonteisuus, sivutoimisuus ja monialayrittäjyys.

Ympäristöjärjestöissä on vähän palkattua henkilökuntaa, ne toimivat pitkälti vapaaehtoistyöntekijöiden varassa.

Ympäristöalan merkitys kasvaa entisestään ympäristöasioiden korostuessa, mikä tarjoaa tulevaisuudessakin työtehtäviä alan asiantuntijoille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Laskusuhdanteen aikana rekrytoidaan vähemmän."

Lähde ja lisätietoa: http://www.ammattinetti.fi/web/guest/alat?p_p_id=akysearchammattiala_INS...

Kommentit (0)

Vastauksesi