Näkyykö virkatodistuksessa mahdollisesti kuolleet (kuolleena syntyneet) tai...

Näkyykö virkatodistuksessa mahdollisesti kuolleet (kuolleena syntyneet) tai...

Hei!

Näkyykö virkatodistuksessa mahdollisesti kuolleet (kuolleena syntyneet) tai adoptioon annetut lapset? Vai voiko tiedot halutessaan kieltää? Voiko mitenkään selvittää mahdollisen kaksoisisaruksensa olemassa olon ja mitä kautta?

Vastaus

Väestörekisteristä löytyvät henkilö- ja perhesuhdetiedot (mm. henkilötunnus, puolison ja lasten tiedot, siviilisääty ja entiset nimet), asumistiedot (mm. osoite ja kotikunta) sekä henkilön omistamien kiinteistöjen ja rakennusten tiedot (mm. kiinteistötunnus ja sijainti).
http://www.hyvinkaanmaistraatti.fi/faq.htm#14

Kun lapsi adoptoidaan, tehdään siitä merkintä lapsen, adoptiovanhempien ja lapsen biologisten vanhempien / vanhemman väestötietoihin.
http://www.vrk.fi/default.aspx?id=180

Väestörekisterikeskus ei kerää tietoja kuolleena syntyneistä.
http://tilastokeskus.fi/til/synt/kas.html

Kaksoissisaresi tiedot pitäisi siis ilmetä äitisi virkatodistuksesta ja väestötietojärjestelmän kautta voisit selvittää mahdollisen sisaren tiedot.
Laissa (21.8.2009/661) kuitenkin todetaan mm. että "Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan"…
Esimerkiksi perunkirjoitukseen tarvittavassa otteessa lapset tulevat esille.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21.8.2009/661
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128
http://www.lakiopas.com/lakitietoa/perunkirjoitus/toimittaminen/

Tietojen luovutuksen kieltäminen:
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=177
Tietosuoja
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=178
Katso myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko:
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/3466968EA32A86E0C22574B8003793E1?OpenD...

Kommentit (0)

Vastauksesi