Näkevätkö sinisilmäiset paremmin lumisessa maisemassa ja pimeässä kuin...

Näkevätkö sinisilmäiset paremmin lumisessa maisemassa ja pimeässä kuin...

Näkevätkö sinisilmäiset paremmin lumisessa maisemassa ja pimeässä kuin ruskeasilmäiset? Entäs voiko punaviher- viräsokeudesta tai koko värisokeudesta johtua parempi hämäränäkö?
Onko jonkinasteinen värisokeus yleisempi sinisilmäisillä ihmisillä kuin muilla?

Vastaus

Tiettävästi sinisilmäiset ovat herkempiä valolle kuin tummasilmäiset, koska sinisilmäisillä on silmissään vähemmän valolta suojaavaa pigmenttiä. Sinisilmäiset näkisivät siis tästä syystä huonommin kirkkaalla säällä. Tummasilmäisyydestä olisi puolestaan etua häikäisevissä olosuhteissa (myös kirkkaassa lumisessa maisemassa). Luotettavaa tietoa siitä, että sinisilmäiset näkisivät paremmin pimeässä ei löytynyt. Sen sijaan tummasilmäisyydstä saattaa olla hyötyä mikäli joutuu ajamaan autoa pimeällä.

Mitään todisteita väitteelle, että silmien värillä olisi jokin yhteys värisokeuden kanssa, ei löytynyt. Värisokeus ei tiettävästi myöskään vaikuta hämäränäköön/pimeässä näkemiseen millään tavalla.

Lähteet:
http://www.usatoday.com/tech/columnist/aprilholladay/2006-12-18-octopus-...

http://www.cis.rit.edu/mcsl/outreach/faq.php?catnum=1

http://www.answerbag.com/q_view/1935429

http://eccentricscientist.wordpress.com/2007/03/02/do-brown-eyes-see-bet...

http://eccentricscientist.wordpress.com/2007/03/02/do-brown-eyes-see-bet...

http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=c7d47115-2c...

Kommentit (0)

Vastauksesi