Näkevätkö kaikki ihmiset värit samalla tavalla? Saattaako olla esim.

Näkevätkö kaikki ihmiset värit samalla tavalla? Saattaako olla esim.

Näkevätkö kaikki ihmiset värit samalla tavalla? Saattaako olla esim. niin, että minun lämpimät sävyni ja näkemäni punainen ovat sinulle kylmiä sävyjä ja sininen? Onko tästä tehty mitään tutkimuksia, tai millä voisi perustella, että ihmiset aistisivat esim. lilan värin samanlaisena?

Vastaus

Ihmisillä on tyypillisesti trikromaattinen eli kolmivärinäkö, jolloin tappisoluja on punaherkkiä, viherherkkiä ja siniherkkiä, ja ne aistivat kolmea perusväriä, joiden yhdistelmistä aivoissa muodostuvat kaikki muut värit. Erään arvion mukaan naisista noin 2–3 prosentilla on tetrakromaattinen näkö, jolloin he saattavat voida nähdä jopa 100 miljoonaa eri väriä. Ihmisillä värinäkö perustuu silmän tappisolujen värierottelukykyyn.

Ihmiset näkevät värit eri lailla. Väriä "ei ole olemassa" luonnossa. Värinäkö on valon aallonpituuden havaitsemista. Väriaistimus syntyy vasta silmissä ja aivoissa ja on siksi henkilökohtainen asia. Silmä tulkitsee valon eri sähkömagneettiset pituudet väreiksi.

Lähteet
http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx

http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4riaisti

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tetrakromaattinen_v%C3%A4rin%C3%A4k%C3%B6

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_vision

Suomalaisia artikkeleita ja tutkimuskirjallisuutta Medic-tietokannasta
Haapasalo, S. Relationships between perceptual mechanisms for color and pattern in human vision. Annales Academie scientiarum Fennicae, Dissertationes humanarum litterarum no 33 1982 114s.
Mäntyjärvi, MI. Mitä hyötyä on värinäön tutkimisesta? (English summary) Vox 1989, vol.11 s.35-42.
Mättö, H. Värien havaitsemisesta. Optikko 1982, no 6 s. 4-5, 29.
Nurminen, H. Näin tutkitaan värien näkemistä. Optikko 1988, vol. 31 no. 6 s.10-14.

Värinäköä koskevia tutkimusviitteitä löydät myös lähteenä käytetyn englanninkielisen artikkelin lopusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi