Näin ympäristöstämme kiinnostuneena olen miettinyt kuinka suuren osan...

Näin ympäristöstämme kiinnostuneena olen miettinyt kuinka suuren osan...

Näin ympäristöstämme kiinnostuneena olen miettinyt kuinka suuren osan suomalaisten tuottamista hiilidioksidi päästöistä suomen metsävarannot pystyy nielemään koska tästä on niin montaa mielipidettä.

Vastaus

Olin kysymyksen tiimoilta yhteydessä Suomen Luontoliittoon, jossa asiasta kehkeytyi ponteva keskustelu. Laskelmien ja arvioiden tekeminen ei ole aivan ongelmatonta, mutta pelkistäen voidaan sanoa, että metsiemme vuosittain sitoma hiilimäärä vastaa vajaata puolta kokonaispäästöjen määrästä vuositasolla.

Tässä Luontoliiton metsäasiantuntijan selvitys:

”Pelkistäen voi sanoa, että Suomen metsiin on vuosina 1990-2007 sitounut vuosittain noin 25-35 miljoonaa tonnia hiiltä. Vastaavasti Suomen kokonaishiilipäästöt ovat olleet viimeisten 15 vuoden aikana luokkaa 70-80 miljoonaa tonnia vuodessa. Metsien vuosittain sitoma hiilimäärä vastaa siis vajaata puolta kokonaispäästöjen määrästä vuositasolla.

Näin siis jos tarkastellaan yksittäisen vuoden aikajänteellä puuston kyseisenä vuonna sitoutunutta hiiltä. Toinen kysymys on sitten se, mikä on maamme metsiin sitoutuneen hiilen kokonaisvarasto pitemmällä aikavälillä. Paitsi että metsiin sitoutuu hiiltä, niistä myös vapautuu
hiiltä mm. metsien hakkuiden ja puiden lahoamisen yhteydessä (nämä on huomioitu ensimmäisen kappaleen luvuissa). Soiden ojittaminen ja kuivattaminen metsiksi tuo arvioiden tekemiseen omat vaikeutensa.

Pitemmällä tähtäimellä olennaista olisi, että metsien
kokonaishiilivaraston tulisi olla mahdollisimman suuri ja pitkäaikainen. Tätä taas edistäisi puuston suuri määrä metsissä, mistä hiilimääräkin pitkälti riippuu. Tätä edistäisi esimerkiksi runsaasti hiiltä varastoivien vanhojen metsien säästäminen, hiilivarastojen kasvattamisen
huomioiminen harvennushakkuissa sekä metsien kiertoajan pidentäminen. Metsäpolitiikan tavoitteena oleva metsien hakkuumäärän kasvattaminen saattaisi toteutuessaan jopa puolittaa Suomen metsien hiilivaraston lähimmän kymmenvuotiskauden aikana.”

Kommentit (0)

Vastauksesi