Näin elokuvafestivaalien aikaan mieleeni nousi asia Sodankylän nimen...

Näin elokuvafestivaalien aikaan mieleeni nousi asia Sodankylän nimen...

Näin elokuvafestivaalien aikaan mieleeni nousi asia Sodankylän nimen vaiheista.

Olen kuullut kerrottavan nimen olleen alun perin "Soankylä", koska kylä sijaitsee paikassa, jossa on jokien soka. Siis kahden tai useamman joen yhtymäkohta. Tässä Kitinen ja Jeesiöjoki.

Kartoittajat ovat sitten aikoinaan tulkinneet sanan "soan" murteeksi ja kirjanneet aikakirjoihin kylälle nimen Sodankylä. Liekö näin?

Vastaus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus antaa Sodankylä-nimelle toisen selityksen. Sodankylä-nimen varhaisimmat muodot ovat Sowan by 1563, Saffwanby 1564, Sovankylä 1566 sekä saameksi Suávvázil 1886, Cuávvázil 1900-luvun alussa. Vanhat inarilaiset muodot tuntuvat viittaavan suvun nimeen Cuávvá, Coavvá. Tämä nimen alkuperää tai merkitystä ei tiedetä, mutta se on mukautunut suomeen muotoon Sova. Tästä on muodostunut suomeen sukunimi Sauva ja Norjassa sukunimin Saua. Sodankylän vanha nimi olisi siis lähtöisin Sovan sukuyhteisöstä ja levinnyt sitten merkitsemään kokonaista kylää.
Sotaan viittaava nimi on tullut esille jo 1500-luvulla ja sen pohjana on ilmeisesti ollut Ruotsin ja Venäjän kiista Kemin Lapin verottamisesta ja hallitsemisesta. Saameksi Sodankylä on Soadegilli, Suádikil.
Lähde: Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, 146. 2007.

Kommentit (0)

Vastauksesi