Myynnin kirjaaminen kirjanpidossa

Myynnin kirjaaminen kirjanpidossa

Hei Kuinka kirjoitetaan tontin myynti kirjanpidossa? Tileja ovat: Tontti Tontin myyntivoitot Pankkitili

Vastaus

Kannattaa tutustua teoksiin:
Tilinpäätös- ja verosuunnitelu
Yrityksen taloushallinto 2 - Kirjanpidon erityiskysymyksiä

Kirjanpitolautakunnan antamamista  yleisohjeista voisi myös löytyä apua: http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/Yleisohjesuomi?openView

Käyttöomaisuudella tarkoitetaan elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitettuja hyödykkeitä, kuten esimerkiksi maa-alueita.
http://tilisanomat.fi/content/kuluva-k%C3%A4ytt%C3%B6omaisuus-verotuksessa

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § säätää käyttöomaisuudesta saaduista luovutusvoitoista.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360#L1P5

Kommentit (0)

Vastauksesi