Muuttuuko sosiaaliturvatunnus sukupuolenvaihdonleikkauksen...

Muuttuuko sosiaaliturvatunnus sukupuolenvaihdonleikkauksen...

Muuttuuko sosiaaliturvatunnus sukupuolenvaihdonleikkauksen jälkeen
automaattisesti vai pitääkö uutta sotua anoa ja voiko säilyttää entisen
sotun?

Vastaus

Kysyimme asiaa suoraan Väestörekisterikeskuksesta ja saimme seuraavanlaisen vastauksen:

Henkilötunnusta (entiseltä nimeltään sosiaaliturvatunnus) ei muuteta automaattisesti sukupuolenvaihdosleikkauksen jälkeen, vaan se edellyttää maistraatille tehtävää hakemusta sukupuolen vahvistamisesta ja maistraatin päätöstä siitä. Kun maistraatti on tuon päätöksen tehnyt, sen on välittömästi tehtävä väestötietojärjestelmään merkintä vahvistetusta sukupuolesta. Käytännössä se tarkoittaa henkilötunnuksen muuttamista uutta sukupuolta vastaavaksi, jolloin väestötietojärjestelmään merkitty sukupuoli muuttuu automaattisesti. Asiasta on säädetty laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Koska asia on siis kiinni henkilön itsensä tekemästä hakemuksesta, on myös mahdollista, että henkilö halutessaan säilyttää entisen henkilötunnuksen. Silloin myös hänen sukupuoltaan koskeva merkintä väestötietojärjestelmässä säilyy entisellään.

Kommentit (0)

Vastauksesi