muuttohaluttomista hätäkeskuspäivystäjistä?

muuttohaluttomista hätäkeskuspäivystäjistä?

Onko muuttohaluttomista hätäkeskuspäivystäjistä, sen koulutuksen saaneista, koottu kansalaisneuvonta edelleen olemassa? Miten monta toimeksiantoa, emailit, puhelut tms. virkamiestä kohti on vuorokaudessa?

Vastaus

Hätäkeskuslaitoksen tiedotteen mukaan puhelimitse tapahtuva Kansalaisneuvonta  – palvelu aloitettiin, jotta hätänumeroon tulevien virheellisten, asiattomien ja ei-kiireellistä neuvontaa vaativien puheluiden määrä saataisiin laskemaan. Viime vuonna n 27 % hätäkeskukseen tulevista puheluista ei kuulunut hätäkeskukseen toimialaan. Kaikkiaan hätänumeroon soitettiin viime vuonna hieman vajaat kolme miljoonaa hätäpuhelua.

Kansalaisneuvontaan tuli viime vuonna kaikkiaan noin 12 000 puhelua, eikä sen katsota merkittävästi vähentäneen hätäkeskukseen tulevien aiheettomien puheluiden määrää. Tänä vuonna Kansalaisneuvontaan tulleiden yhteydenottojen määrä on lisääntynyt viime vuodesta.

Hätäkeskuksien tiedotteessa sanotaan lisäksi: ” Hätäkeskuslaitoksen kehysmäärärahoista tehtiin 1,1 miljoonan euron siirto Kansalaisneuvontaan, mikä vastaa noin 20 päivystäjän määrää ja on osaltaan vaikuttanut heikentävästi Hätäkeskuslaitoksen toimintaedellytyksiin.”

Kommentit (0)

Vastauksesi