Muutamia vuosia sitten EU-direktiivi määritti sen kalamäärän, jonka suomalaiset...

Muutamia vuosia sitten EU-direktiivi määritti sen kalamäärän, jonka suomalaiset...

Muutamia vuosia sitten EU-direktiivi määritti sen kalamäärän, jonka suomalaiset voisivat syödä sairastumatta kalojen siältämiin ympäristömyrkkyihin. Muistaakseni suomalaiset saivat syödä suuuremman määrän kalaa kuin muut eurooppalaiset, koska mm. suomalaisessa maidossa ja tietysti maitotaloustuotteissa, oli huomattavasti vähemmän ympäristömyrkkyjä kuin muiden Euroopan maiden vastaavissa. Kauppojen hyllyt ovat täynnä saksalaisia, tanskalaisia ym. eurooppalaisia jugurtti ym. tuotteita. Miten on saammeko liikaa ympäristömyrkkyjä, jos syömme kalaa maksimimäärän ja lisäksi pelkästään tänne tuotuja maidosta valmistettuja tuotteita? nimim. hämmentynyt

Vastaus

Elintarviketurvallisuusviraston sivuilta löytyvät tämänhetkiset kalan syöntisuositukset:
Kalaa on hyvä syödä ainakin kaksi kertaa viikossa ja eri kalalajeja on suositeltavaa käyttää vaihdellen. Itämeressä kasvaneessa lohessa ja silakassa voi kuitenkin olla haitallisia määriä dioksiineja ja PCB -yhdisteitä.
Katso tarkemmin:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/suosituks...
Näissä suosituksissa ei mainittu mahdollista maitotuotteiden vaikutusta.

Eduskunnan sivuilta löytyy EU:n asetukseen liittyvä kirjallinen kysymys ja Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan vastaus. Tämän mukaan Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet poikkeuslupaa pyytää kaloja, joiden dioksiinipitoisuus ylittää EU:n suositukset. Tätä on perusteltu sillä, että suomalaiset saavat ravinnostaan kaiken kaikkiaan muita eurooppalaisia vähemmän mm. dioksiinia.
http://www.parliament.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_364_2006_p.shtml

Euroopan Unionin asetus (EY) N:o 2375/2001:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2375:F...
Asetuksessa (18) todetaan mm. Itämeren kalojen osalta seuraavasti:
" Eräissä Itämeren alueelta peräisin olevissa kalalajeissa saattaa olla korkeita dioksiinipitoisuuksia. Huomattava osa Itämeren rasvaisista kaloista, kuten silakka ja lohi, ylittävät enimmäismäärän, minkä vuoksi ne poistettaisiin ruotsalaisten ja suomalaisten ruokavalioista. On viitteitä siitä, että kalan poistamisella ruokavaliosta saattaa olla kielteisiä terveysvaikutuksia Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa ja Suomessa toimii järjestelmä, jolla pystytään varmistamaan, että kuluttajat saavat asianmukaisesti tiedon kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat tiettyjen dioksiinille herkimpien väestöryhmien Itämeren kalan syönnin rajoittamista mahdollisten terveysriskien välttämiseksi."

Kommentit (0)

Vastauksesi