Muovin ainoa ongelma?

Muovin ainoa ongelma?

Nykyistä muovihysteriaa seuranneena tuli mieleen eikö olisi helpompaa yksinkertaisesti olla heittämättä muovijätettä luontoon sen sijaan että kokonaan välttelisimme sitä? Siis ongelma ei ole muovi itsessään, vaan ainoastaan se, että jotkut ihmiset heittävät sitä luontoon. Onko näin?

2 vastausta

Muovi on erinomainen materiaali eri tarkoituksiin ja moderni maailma tuskin tulisi toimeen ilman sen moneen käyttöön taipuvia ominaisuuksia. Luontoon päätyessään muovista tulee kuitenkin ongelma. Viime vuosina on erityisesti keskusteltu muoviroskan kertymisestä meriin ja pienten muovihiukkasten eli mikromuovin kulkeutumisesta kaikkialle.

Olet pitkälti oikeassa siinä, että tarkka talteenotto ratkaisisi jo paljon muovin ympäristölle aiheuttamia haittoja. Kehittyneissä maissa jätehuolto on sangen toimivaa ja ainakin kotitalouksien muoviroska kerätään pääosin joko valvotuille kaatopaikoille tai poltettavaksi. Kierrätystäkin pyritään tehostamaan. Silti ihmisen piittaamattomuus johtaa Suomessakin muoviroskan kertymiseen sinne minne se ei kuulu.

Suurin osa mereen joutuvasta muoviroskasta kulkeutuu sinne tutkimusten mukaan kymmenestä joesta Aasiassa ja Afrikassa. Wikipedia-artikkelin mukaan 60 prosenttia merten muoviroskasta tulee Kiinasta, Indonesiasta, Filippiineiltä, Vietnamista ja Thaimaasta. Karttakuva näyttää tilanteen havainnollisemmin http://carbonwaters.org/2018/01/plastics-stop-littering-we-need-to-make-... Jätteen ja muovijätteen keräämistä olisi syytä parantaa siis erityisesti Aasian kehittyvissä maissa, toki myös kaikkialla muuallakin.

Osa luontoon ja vesistöihin joutuvasta muovista on vaikeammin hallittavissa. Autonrenkaista ja tienpinnoitteista irtoaa hiukkasia, samoin maaleista ja rakennusmateriaaleista. Tekstiilit ja kosmetiikka lisäävät myös mikromuovien määrää vesistöissä. Isompi muoviroska hajoaa hiljalleen pienemmiksi partikkeleiksi. Mikromuoviongelma on tiedostettu, mutta helppoa ratkaisua ei tähänkään ole.

 

 

Kommentit (0)
11.04.201814:54
17701
69

Ongelma ei ole pelkästään se mihin muovi joutuu, vaan myöskin se mistä se saadaan. Wikipedian mukaan "Tuotantomääriltään suurimmat muovilaadut valmistetaan öljynjalostuksessa syntyvistä kevyistä jakeista, kuten bentseeni, butadieeni, propeeni ja eteeni liittämällä näiden molekyylit yhteen pitkiksi ketjuiksi prosessissa, jota sanotaan polymeroinniksi." Toisin sanoen muovin valmistus on osa fossiilisten raaka-aineiden liikakäyttöä, joka on kokonaisuutena vielä suurempi ongelma kuin muovin hävitys.

Kommentit (0)

Vastauksesi