Muodostaako mikään muu aine palaessaan hiiltä kuin puu?

Muodostaako mikään muu aine palaessaan hiiltä kuin puu?

6 vastausta

Oletamme että käytät sanaa *hiili' sen yleiskielisessä merkityksessä, jolloin se tarkoittaa puun palamistuotetta, puuhiiltä, tai kivihiiltä, jota usein kutsutaan vain hiileksi. Hiili on myös alkuaine, C.

Hiili on varsinaisesti puun palamistuote.

 

 

Kommentit (0)
14.02.201915:47
97073
31

Puun palaessa syntyvä "hiili" ei ole palamisen lopputulos vaan välivaiheen hajoamistuote, joka palaa (=yhtyy happeen) edelleen hilidioksidiksi CO2 tai liian vähässä hapessa hiilimonoksidiksi CO. Puun palamisen lopputuote on siis vesi H20 (höyrynä taivaalle), hiilidioksidi CO2 (kaasuna taivaalle), tuhka (palamaton kiinteä aine) ja pienhiukkaset (höyryn ja kaasun mukana taivaalle). Esim grillihiilet ovat kesken polton tukahdetettua (hapen puute) puuta, joka sitten grillissä poltetaan loppuun.

Kivihiilestä voidaan kuivatislata "hiiltä", jota nimitetään koksiksi.

Kommentit (0)
09.05.201916:30
23272
29

Yhteenveto:

Jos palaminen tarkoittaa prosessia, jossa molekyylirakenteisiin sitoutunutta energiaa vapautuu samalla kun hiiliatomit sitoutuvat happiatomeihin ja karkaavat molekyylirakenteista kaasuina ilmakehään, niin kaikki eloperäinen aines saadaan palamaan, koska kaikki eloperäinen aines sisältää alkuainetta nimeltä hiili. Kuten Köpi totesi, puhiili on keskeneräisen palamisen välituote. Puuhiiltä on helppo tuottaa keskeyttämällä palaminen ja myöhemmin hyödyntää jatkamalla polttamista. Useimmat muut eloperäiset ainekset on hankalampi käsitellä tällä tavalla, mutta voidaan ajatella että mikä tahansa osittain palanut eloperäinen aines on hiiltynyttä, siis hiiltä.

Maaöljy ja koksi eli kivihiili nekin ovat eloperäisiä, mutta ne ovat kokoon puristunutta eloperäistä jätettä, joka ei ole palanut. Tämä käy ilmi siitä miten paljon niiden molekyylirakenteista vapautuu energiaa kun niitä polttaa.

Yleiskielessä hiilellä kuitenkin tarkoitetaan joko puuhiiltä tai kivihiiltä, joita kumpaakin on käytetty kotien lämmitykseen.

Kommentit (3)
Itse asiassa koksi ja kivihiili eivät ole synonyymejä. Wikipedian mukaan koksi on kuivat... Itse asiassa koksi ja kivihiili eivät ole synonyymejä. Wikipedian mukaan koksi on kuivatislaamalla kivihiilestä saatua hiiltä. Kivihiili, ruskohiilestä puhumattakaan eivät ole puhdasta hiiltä. Koksauksessa kivihiiltä kuumentamalla siitä poistuvat kaasuuntuvat ja nesteytyvät aineet, joilla oma tarinansa. Koksiin, kuten puuhiileenkin jää hiilen lisäksi tuhkaa muodostavat mineraalit. Koksi on siis kivihiiltä puhtaampaa hiiltä. Koksauslaiyoksissa voidaan tuottaa myös kaupunkikaasua.
16.5.2019 18:46 Eero Tuominen 2528
Kiitos täydennyksestä. Samalla voisin lisätä että "kokoon puristunut" oli ehkä hiema... Kiitos täydennyksestä. Samalla voisin lisätä että "kokoon puristunut" oli ehkä hieman väärä sanonta minulta. Fossiiliset polttoaineet ovat kyllä puristuneet ja kuumentuneet, mutta samalla pelkistyneet, eli alkuaan eloperäisestä aineksesta on karsiutunut paljon ainesosia pois. Ensin vesi on puristunut pois, ja sitten suuri osa muistakin aineksista. En löytänyt lähdettä joka kertoisi miten se pelkistyminen on tapahtunut ja mitä kaikkia vaiheita siinä on ollut.
19.5.2019 09:07 Telttu Ella 23272
Kiitos täsmennyksestä!
20.5.2019 16:27 Helsingin kaupunginkirjasto 0
08.05.201919:40
1092
24

Orgaaninen aine palaessaan jättää jälkeensä vain hiiltä.  Esimerkiksi alumiinin palaessa ei hiiltä synny.

Kommentit (0)
09.05.201915:39
1092
24

nii, ja lisäksi kun rauta palaa (eli hapettuu), syntyy ruostetta. Raudan palaminen on vaan hittaampaa...

Kommentit (0)
14.12.202022:42
7
5

Puun palaessa syntyy hiiltä, mutta hiili palaa edelleen hiilidioksidiksi. Puun palaessa täysin loppuun palamistuotteet ovat kaasumaiset hiilidioksidi, vesi ja typen oksidit ja tuhka, joka syntyy puussa olleista kivennäisaineista. Tuhka on eri asia kuin hiili. 

Puun vaillinnaisessa palamisessa tuhkan seassa on yleensä hiiltä. Silti nämäkin hiilet palavat esimerkiksi grillissä poltettaessa. 

Kommentit (1)
Jäi näköjään painottamatta, että tuhka on olomuodoltaan kiinteää.
14.12.2020 22:52 Matti P 7

Vastauksesi