Mun pitäs jostain pikaisesti löyää suomalainen lainsäädännön ydinkohdatsiitä...

Mun pitäs jostain pikaisesti löyää suomalainen lainsäädännön ydinkohdatsiitä...

Mun pitäs jostain pikaisesti löyää suomalainen lainsäädännön ydinkohdat
siitä, miten tänäpäivänä yrityksen dokumentit (asiakirjat, laskut,
kirjanpito, yms) voidaan säilyttää/arkistoida pelkästään digitaalisessa
muodossa ilman alkuperäisiä paperioriginaaleja.

Missä muodossa on tallennettava, mitkä mediat ovat arkistokelposia, kauanko
mitäkin säilytetään, mitenkö erilaiset dokumnetit on tallennettava, yms.

Sen tiedän jo, että uusi kirjanpitolaki mahdollistaa laskujen ja muun
kirjanpitoaineiston arkistoimisen sähköisessä muodossa. Myöskään arkistolaki
ei estä sähköisen dokumentin käyttöä arkistoinnissa. Mutta mitkä on
konkreettiset rajat, mitkä asiat huomiotava, kun
rakennanarkistointijärjerstelmän, mitä sanoo laki.
Lakikirjaa ei viittis alkaa lukeen, vaan toivon että jossain info olis jo
jäsennellyssä muodossa. Jatkan itsekin etsimistä. Kiitos palvelusta. Olen
käyttänyt ja vastaukset hyviä ova olleet.

Vastaus

Kirjanpitolain (1336/1997, KPL) toinen luku sisältää säännökset kirjanpidossa
käytettävistä menetelmistä (Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto). Kauppa- ja teollisuusministeriö
on antanut 26.1.1998 päätöksen (47/1998) kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut
26.1.1998 päätöksen (49/1998) kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla.
Päätös 47/1998 löytyy Suomen laki 1:stä. (Luultavasti myös Finlexistä http://www.finlex.fi ;sivut ovat vastaushetkellä tukossa)
Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva Kirjanpitolautakunta http://www.vn.fi/ktm/kirjanpitolautakunta/kila.html antaa yleisohjeita,
jotka löytyvät em. sivulta pdf-dokumentteina. 22.5.2000 on annettu yleisohje Koneellisessa kirjanpidossa käytettävät menetelmät, jossa
käsitellään kirjanpitolain 2 luvun sekä kahden em. päätöksen soveltamista täsmällisemmin koneellisessa kirjanpidossa.

Terveisin iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi